ห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชา กรมวิทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 แห่งแรกของประเทศไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652321

ห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชา กรมวิทย์  ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 แห่งแรกของประเทศไทย

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชาในกลุ่มเครื่องสำอาง 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ครีม โลชั่น เซรั่ม แชมพู ครีมนวดผม และน้ำมัน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเครื่องสำอางของประเทศ ได้ให้บริการและผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชา ตรวจปริมาณสารสำคัญ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) รวมทั้งโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในวัตถุดิบ สารสกัดและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมกัญชงและกัญชา

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ห้องปฏิบัติการสามารถรองรับความต้องการตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชาในกลุ่มเครื่องสำอาง 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ครีม โลชั่น เซรั่ม แชมพู ครีมนวดผม และน้ำมัน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกัญชงและกัญชาให้ผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชงและกัญชาทุกระดับ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชสมุนไพรไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการส่งตัวอย่างและอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ ได้ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร.02-950000 และ 02-5899850 ถึง 7 ต่อ 99968 หรือ 99969 หรือที่เว็บไซต์ http://ossc.dmsc.moph.go.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s