อสมท เปิด ‘MCOT MUSEUM’ ตำนานโทรทัศน์ไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652323

อสมท เปิด ‘MCOT MUSEUM’ ตำนานโทรทัศน์ไทย

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กก.
ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท ร่วมทำพิธีเปิด “MCOT MUSEUM” ย้อนเวลาไปยังจุดเริ่มต้นของ อสมท ที่อยู่คู่สังคมไทย
ผ่าน MCOT MUSEUM ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวงการโทรทัศน์ไทย

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิด “MCOT MUSEUM” รวบรวมประวัติศาสตร์ อสมท ที่อยู่คู่สังคมไทยและจัดแสดงอุปกรณ์ด้านการผลิตและออกอากาศโทรทัศน์ในอดีต โดยได้รับเกียรติจาก ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยบุคคลสำคัญในแวดวงโทรทัศน์ อาทิ นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ พิธีกร นักแสดง ศิษย์นาฏศิลป์ไทยทีวี, นิรันดร์ บุณยรัตพันธุ์ (น้าต๋อย เซมเบ้) ขวัญใจแฟนช่อง 9 การ์ตูน,นฤมล นิลวรรณ นักแสดง โดยมี รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารต้อนรับ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

MCOT MUSEUM จัดสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมา บทบาทภารกิจ และการดำเนินงานของ อสมท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในการเป็นผู้บุกเบิกวงการโทรทัศน์ไทย ตลอดจนจัดแสดงอุปกรณ์ด้านการผลิตและออกอากาศโทรทัศน์ ภายใต้แนวคิด “Journey through the eye” ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อสมท มุ่งมั่นนำเสนอสารประโยชน์สร้างสรรค์สังคม โดยทำหน้าที่ดั่ง “ดวงตา” ที่สะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “The Foresight มองไกลให้ก้าวไกล” บอกเล่าความเป็นมาการดำเนินงานใน 3 ยุค คือ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด, องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 “The Visionary มองต่างให้เติบโต” จัดแสดงภาพถ่ายและแนวคิดของปูชนียบุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้วงการโทรทัศน์ไทย ส่วนที่ 3 “The Reflection มุมมองภาพสะท้อนบทบาท อสมท ที่อยู่คู่สังคมไทย”

ภายในพิธีเปิด MCOT MUSEUM ได้จำลองบรรยากาศการเปิดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 4 บางขุนพรหม เริ่มด้วย การแสดงรำประกอบเพลง
ต้นบรเทศ จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,การสัมภาษณ์ Online Exclusive การทำงานในยุคแรกของไทยทีวีช่อง 4 กับคุณอารีย์ นักดนตรี พิธีกร นักแสดง ผู้ประกาศหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ และ ศันสนีย์ สมานวรวงศ์ วัฒนานุกูล นักแสดงนักพากย์ เจ้าของเสียง “โนบิตะ” และการบรรเลงบทเพลงย้อนความทรงจำละครดังช่อง 4 บางขุนพรหม ได้แก่ เพลงขวัญใจเจ้าทุย, สวัสดีบางกอก,เพียงแค่ขอบฟ้า และ รักจากใจ โดย วงดนตรีสุนทราภรณ์

MCOT MUSEUM จัดแสดงบริเวณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขณะนี้เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ อาทิ หน่วยงานและสถาบันการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จำกัดการเข้าชมครั้งละไม่เกิน 15 คน ในวันและเวลาทำการโดยลงทะเบียนล่วงหน้าติดต่อฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บมจ.อสมท โทรศัพท์02-2016392-3

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิดกล่าวแสดงความยินดี

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิดกล่าวแสดงความยินดี

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท ร่วมด้วย นิรันดร์ บุณยรัตพันธุ์  (น้าต๋อย เซมเบ้), สุนทรียา วงศ์ศิริกุล รอง กก.ผอ.ใหญ่ สายงานการเงิน บมจ.อสมท, ชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ และ นฤมล นิลวรรณ ร่วมงาน

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท ร่วมด้วย นิรันดร์ บุณยรัตพันธุ์ (น้าต๋อย เซมเบ้), สุนทรียา วงศ์ศิริกุล รอง กก.ผอ.ใหญ่ สายงานการเงิน บมจ.อสมท, ชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ และ นฤมล นิลวรรณ ร่วมงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s