เกษตรฯ-พาณิชย์ขนผลไม้คุณภาพสู่ตลาด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652371

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลผลไม้ไทย คุณภาพดีส่งตรงจากสวน ที่ห้างแม็คโคร สาขาสามเสน ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุ้ตบอร์ด ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนเกษตรกร กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิต 2565 โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผลผลิตจากภาคตะวันออก มีผลผลิตออกมาประมาณ 1.1 ล้านตัน เป็นทุเรียน 7 แสนตัน เงาะ 2.1 แสนตัน และมังคุด 2.1 แสนตัน และลองกอง 1.8 หมื่นตันโดยมีแหล่งผลิตสำคัญ คือ จ.ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งถือเป็นฤดูกาลใหญ่ฤดูกาลแรกของปี จากนั้นจะเป็นลำไยภาคเหนือ และลงไปที่ผลไม้ภาคใต้ และจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ลำไยของภาคตะวันออก

สำหรับโครงการกระจายสินค้าออกจากแหล่งผลิต สู่ผู้บริโภค เป็น 1 ใน 18 มาตรการ ที่ฟรุ้ตบอร์ดได้กำหนดไว้โดยจะส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น จากเดิมคือจะส่งออก 70% และบริโภคภายในประเทศ 30% แต่ปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายใหม่คือให้มีการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 40% เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกผลไม้ใหญ่ที่สุดของไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงและช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการในการสร้างรายได้อย่างมั่นคง จึงได้กำหนดเป้าหมายใหม่นี้ขึ้นมาซึ่งโครงการการกระจายสินค้าออกจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคนี้ จะเป็นการนำผลไม้คุณภาพระดับส่งออก มาจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาที่สมเหตุสมผล

อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังถือเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรของไทยด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s