เฟซบุ๊ค พรรค “รวมไทยยูไนเต็ด” ประกาศหนุน “ชัชชาติ” เป็น ผู้ว่าฯกทม.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/514497

10 พ.ค. 2565

เฟซบุ๊ค พรรค "รวมไทยยูไนเต็ด" ประกาศหนุน "ชัชชาติ" เป็น ผู้ว่าฯกทม.

นโยบาย “ชัชชาติ” สอดรับกับแนวทาง พรรค “รวมไทยยูไนเต็ด” ประกาศหนุน เป็นผู้ว่าฯกทม. แก้ปัญหาให้คนกรุงเทพฯอย่างสร้างสรรค์

เฟซบุ๊คพรรครวมไทยยูไนเต็ด ระบุว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายคนสอบถามว่า พรรคจะสนับสนุนผู้สมัครคนใดเป็นผู้ว่าฯกทม. จึงขอประกาศจุดยืนว่า ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. หมายเลข 8 มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยนโยบายทั้งหมด 213 นโยบายที่ครอบคลุมทุกมิติ ทุกช่วงวัย ตัวอย่างแนวทางของ ชัชชาติที่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรครวมไทยยูไนเต็ด ได้แก่นโยบาย #ผู้ว่าเที่ยงคืน ที่มีทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่านกฮูก (ผู้ว่ากลางคืน)

เฟซบุ๊ค พรรค "รวมไทยยูไนเต็ด" ประกาศหนุน "ชัชชาติ" เป็น ผู้ว่าฯกทม.

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายไม่ส่วน ไม่เส้น ที่สอดคล้องกับหลักยึดสำคัญในการเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชน ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของพรรครวมไทยยูไนเต็ด
นโยบายดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 เขต ที่เป็นประเด็นสำคัญที่พรรครวมไทยยูไนเต็ดต้องการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ขยายเวลารวมทั้งโอกาสของประชาชนในการหารายได้

ทั้งนี้ยังมีอีกหลายนโยบาย โดยเฉพาะหมวดหมู่เศรษฐกิจดี สร้างสรรคดี เดินทางี และ ปลอดภัยดี ที่ทางคุณชัชชาติตรงกัน และ สอดคล้องกันกับพรรครวมไทยยูไนเต็ด
การประกาศสนับสนุนครั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความตั้งใจของพรรครวมไทยยูไนเต็ด ที่ต้องการแก้ไขปัญหา และ การยกระดับชีวิต เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนกทม.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s