‘คุรุสภา’จ่อยกเลิกสอบวิชา‘ภาษาไทย อังกฤษ ไอซีที’การขอตั๋วครู

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652541

‘คุรุสภา’จ่อยกเลิกสอบวิชา‘ภาษาไทย อังกฤษ ไอซีที’การขอตั๋วครู

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.30 น.

‘คุรุสภา’จ่อยกเลิกสอบวิชา‘ภาษาไทย อังกฤษ ไอซีที’การขอตั๋วครู

10 พฤษภาคม 2565 ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งจากสถาบันผลิตครู นิสิตนักศึกษา ที่ศึกษาในระดับปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครู และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 5,500 คน นั้น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้นำเสนอกรอบแนวคิดใหม่ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือตั๋วครู ซึ่ง 90% เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับวิธีขอใบอนุญาตฯ และเห็นด้วยที่จะให้มีการทดสอบต่อไป แต่ให้ลดวิชาที่จะสอบเหลือเพียง 2 วิชา คือ วิชาชีพครู และวิชาที่เป็นเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในการสอน  ส่วนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และไอซีที ให้ใช้การรับรองหลักสูตรแทน  ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้  ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมบอร์ดคุรุสภาในครั้งหน้า เพื่อให้บอร์ดเห็นชอบ และปรับเป็นข้อบังคับเพื่อนำไปประกาศใช้ต่อไป

“ที่เห็นด้วยกับการยกเลิกการทดสอบใน 3 วิชานี้ เนื่องจาก ที่ได้มีการทดสอบวิชาภาษาไทย มา 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการทดสอบผ่านกว่า 95% ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ทุกคนมีความสามารถด้านนี้  ไม่จำเป็นต้องจัดสอบให้เปลืองงบประมาณ และเสียเวลา ขณะที่วิชาไอซีที ก็ผ่านถึง 70% ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่ครูต้องมีอยู่แล้ว ก็ไม่น่าเป็นห่วงที่ต้องมาจัดทดสอบอีก ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ก็เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันผลิตครู ที่ต้องพัฒนาเด็กระหว่างเรียนและทดสอบเด็กอยู่แล้ว โดยทั้งหมดนี้จะนำไปกำหนดในการรับรองหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ด้วย” ดร.ประวิต กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s