‘ชวน’ เรียก เปิดประชุมสภา นัดแรกถกยาว 3 วัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/514516

10 พ.ค. 2565

'ชวน' เรียก เปิดประชุมสภา นัดแรกถกยาว 3 วัน

‘ชวน’ ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภานัดแรกยาว 3 วัน ถกกฎหมายค้างพิจารณา พร้อมกำหนดวันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2566 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.นี้

วันที่ 10 พ.ค. 2565 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2565 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก ในวันที่ 25-26 พ.ค.นี้ โดยขณะนี้มีกฎหมายที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จค้างพิจารณาอยู่ 9 ฉบับ และมีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 13 ฉบับ ซึ่งมีร่างพระราชบัญญัติ 1 ฉบับ เป็นร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี รวมถึงประธานสภาฯยังได้เรียกประชุมพิเศษเพิ่มอีก 1 วันในวันศุกร์ ที่ 27 พ.ค. เพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผลงานของสภา ดังนั้นต่อไปสภาก็ต้องมีงานหนักเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ซึ่งประธานสภาต้องการให้ได้มีการพิจารณาให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องที่สำคัญ คือ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยประธานสภาฯได้ดำริให้มีการประชุมวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ ในวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2565 ดังนั้นเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกำหนด จึงได้มีการตกลงกับทางคณะรัฐมนตรีว่าจะต้องนำส่งเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯมายังสภาในวันที่ 17 พ.ค. และจะแจกจ่ายให้ ส.ส.ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. เพื่อ ส.ส.จะได้มีเวลาในการศึกษารายละเอียดในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ เพื่อนำมาพิจารณาในวาระที่ 1

นอกจากนี้ นพ.สุกิจ ยังเปิดเผยถึงการประชุมร่วมรัฐสภา ว่า ขณะนี้มีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจรอการพิจารณาอยู่ รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัคิประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ที่ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ แต่ขณะนี้ประธานสภาฯยังหม่ได้กำหนดวันนีดประชุม เพราะจะต้องมีการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s