ททท. จัดงาน ‘เทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652548

ททท. จัดงาน 'เทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน'

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.39 น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “เทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน” ใน 3 จังหวัดภาคใต้กระบี่ภูเก็ตและพังงาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างมาตรฐานด้านความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยงานเทศกาลประดับไฟในครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานเปิดงาน กล่าวว่า “ปี2565นี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในทั่วโลกคาดการณ์ว่าจะคลี่คลายลงและมีจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวได้แสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย ควบคู่กับการผสมผสานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเทศกาลดนตรีการจัดการแข่งขันกีฬาเทศกาลแสงสีเสียง รวมถึงมหกรรมด้านอาหารและกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่อง และความมั่นคงในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดทั้ง Supply chain อาทิ โรงแรมที่พักสายการบินขนส่งร้านค้าร้านอาหารตลอดทั้งชุมชนท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาทิอุตสาหกรรมบันเทิงศิลปะการแสดงแฟชั่นและอาหารไทยเป็นต้น

จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศที่จะส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศซึ่งคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 90,000 คน/ครั้งรวมชาวไทยและชาวต่างชาติและสร้างเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท”

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการเปิดประเทศเพื่อรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจึงต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดพร้อมส่งมอบความห่วงใยความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถเยียวยารักษาความรู้สึกในใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างสนิทใจในขณะเดียวกันก็จะสามารถช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศให้สามารถปรับตัวดำเนินกิจการได้หลังจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดกำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป

ในการนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงจัดงานเทศกาลประดับ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามันเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ที่ยก 3 ความสนุกมาไว้ที่ภาคใต้ที่พร้อมมอบช่วงเวลาสุดพิเศษที่จะพาทุกคนท่องดินแดนแห่งท้องทะเลผ่าน 3 จังหวัดในภาคใต้ที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวอันได้แก่กระบี่ภูเก็ตและพังงาโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ภาคใต้ทำให้ทั้ง 3 จังหวัดนี้ยังคงเป็นTop of mind ของนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางกลับมาอีกครั้งและเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น (Green Season) คือช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างกระแสและดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวผู้ที่สนใจทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพักค้าง และรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้

โดยเริ่มต้นจังหวัดแรกที่จังหวัดกระบี่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม ณ พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและลานพระอาทิตย์องค์การบริหารจังหวัดกระบี่ในพื้นที่จัดงานกว่า 30,000 ตรม. ต่อด้วยจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20- 31พฤษภาคม ณ หาดในหานในพื้นที่จัดงานกว่า 12,000 ตรม. และปิดท้ายด้วยจังหวัดพังงาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27พฤษภาคม – 12 มิถุนายน ณ หาดเมมโมรี่ในพื้นที่จัดงานกว่า 14,000 ตรม. ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์และกิจกรรมในการจัดงานที่แตกต่างกันไป”

คุณศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “จังหวัดกระบี่มีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงดังนั้นทางจังหวัดกระบี่จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นจังหวัดตัวแทนของประเทศไทยจังหวัดแรกๆในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในครั้งนี้

ในส่วนของการจัดงานจังหวัดกระบี่ภายใต้คอนเซปต์ “ดินแดนสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์”ภายในงานจัดเต็มด้วยระบบแสงสีเสียงให้ได้เพลิดเพลินเดินถ่ายรูปสวยๆกับบรรดาสัตว์ใต้ท้องทะเลสุดน่ารักที่ถูกประดับประดาไปด้วยไฟหลากสีสันและสุดพิเศษกับการแสดงโปรเจคชั่นแมพปิ้งลงบนเรือหลวงลันตา นอกจากภายในงานจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วยังได้สนุกสนานและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบนเวทีการแสดงอาทิการแสดงวงดนตรีท้องถิ่นและการแสดงพิเศษโนราห์เรืองแสงหรือควงกระบองไฟทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตลอดช่วงการจัดงานและยังมีในส่วนของอาหารที่มาจำหน่ายกว่า 20 ร้านดังที่จะทำให้คุณได้ดื่มด่ำและเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ำคืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมความตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานไปกับงานเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 14 – 25พฤษภาคมณพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่”

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “เพื่อตอกย้ำการตอบรับนโยบายภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ให้ประสบความสำเร็จไปตามเป้าหมายในการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดงานในครั้งนี้

ในส่วนของการจัดงานในจังหวัดภูเก็ตมาในคอนเซปต์สุดยิ่งใหญ่ตระการตา‘ดินแดนผู้พิทักษ์แห่งอันดามัน’ซึ่งภายในงานจะเต็มไปด้วยแสงสีเสียงให้คุณได้สัมผัสและเพลิดเพลินไปกับมุมถ่ายรูปสวยๆ พร้อมทั้งรับชมการแสดง Projection Mapping show ที่จะมาโชว์สีสันและลวดลายลงบนพื้นที่และยังมีการแสดงพิเศษในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เท่านั้นเช่นการแสดงโนราห์เรืองแสงหรือควงกระบองไฟรวมทั้งการแสดงจากวงดนตรีท้องถิ่นอีกด้วยนอกจากการแสดงต่างๆแล้วยังมีบูธกิจกรรมให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมสนุกเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของท้องทะเลและสามารถเข้าร่วมได้ในทุกเพศทุกวัยและภายในงานยังมี Food truck รวมร้านอร่อยเด็ดในจังหวัดภูเก็ตให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยเพลิดเพลินกันได้อย่างเต็มที่อีกด้วยระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม ณ หาดในหาน”

นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า “เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพังงาคือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่เมืองแห่งความสุขซึ่งมี 5 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองพังงาระยะเร่งด่วนคือส่งเสริมอาชีพยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสนับสนุนกีฬารักษาความสะอาดเพื่อทำให้จังหวัดได้บรรลุเป้าหมายต่างๆนั้น

ในส่วนของจังหวัดพังงาที่ได้เป็นจังหวัดปิดท้ายของงานจะนำเสนองานในคอนเซปต์ “ดินแดนคลื่นเต้นระบำ” ด้วยเทคนิค : MUSIC & ILLUMINATION ที่ผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินตาและสนุกสนานไปกับการถ่ายรูปเกลียวคลื่นรูปทรงต่างๆ รวมถึงไฟประดับรูปทรงปะการังใต้ท้องทะเลที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ต้องตื่นตาตื่นใจและไม่เพียงแต่ไฟประดับเท่านั้นแต่ยังมีร้านอาหารมากกว่า 20 ร้านกิจกรรมจากบูธต่างๆภายในงานและการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินทั้งจากในท้องถิ่นและขบวนศิลปินฮิปฮอปชื่อดังที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานไปจนถึงวินาทีสุดท้ายอีกด้วยในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน ณ หาดเมมโมรี่”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานไปกับงานเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามันครั้งนี้ในทั้ง 3 จังหวัดภาคใต้จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาตั้งแต่ 14 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s