นายกฯหวังนักลงทุนสหรัฐ ผลิต “รถยนต์ไฟฟ้า” ในพื้นที่ “EEC” ของไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/514576

11 พ.ค. 2565

นายกฯหวังนักลงทุนสหรัฐ ผลิต "รถยนต์ไฟฟ้า" ในพื้นที่ "EEC" ของไทย

“ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ” นายกรัฐมนตรี หวัง นักลงทุนสหรัฐ จะขยายฐานการผลิต “รถยนต์ไฟฟ้า” ในพื้นที่ “EEC” ของไทย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยภาระกิจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่าง ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 วันที่ 12—13 พฤษภาคม ที่วอชิงตันว่า นายกรัฐมนตรี มีภาระกิจ ผลักดัน บทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ลดความขัดแย้ง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟ้นตัวทางเศรษฐกิจ หลังโควิด 19  พัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิตอล สร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่ระหว่างอุปสงค์ อุปทาน  เชื่อมโยงระบบ นำเข้า ส่งออกสินค้า ระหว่าง อาเซียน-สหรัฐอเมริกา เชิญชวนสหรัฐอมเริกามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ใน EEC เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า  พลังงานสะอาด ดิจิตอล นวัตกรรมทางการแพทย์  อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโมเดลที่ไทยใช้ในการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปค ซึ่งสหรัฐนำไป
ต่อยอดได้

นายกฯหวังนักลงทุนสหรัฐ ผลิต "รถยนต์ไฟฟ้า" ในพื้นที่ "EEC" ของไทย

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 นี้ ประธานาธิบดีสหรัฐมีหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมภายหลังมีการทาบทามเจรจากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2564 ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและสหรัฐได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐ ผู้นำจะได้พบหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหรัฐในอนาคต

นายกฯหวังนักลงทุนสหรัฐ ผลิต "รถยนต์ไฟฟ้า" ในพื้นที่ "EEC" ของไทย

นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้นำสมาชิกอาเซียนปะเทศอื่นๆ และจะได้พบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงของสหรัฐ เพื่อผลักดันความร่วมมือการขับเคลื่อนการฟื้นฟู และการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค ในยุคหลังโควิด-19 รวมทั้งจักได้ส่งเสริมการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้ โดยวันที่ 12 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่ ผู้นำรัฐสภาสหรัฐเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้นำอาเซียน ผู้นำอาเซียนพบหารือกับผู้แทนนักธุรกิจสหรัฐ ณ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ โดยประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำอาเซียน ณ ทำเนียบขาว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s