มูลนิธิที่อยู่อาศัย จับมือ บริษัท SC Johnson สร้างบ้านให้ครอบครัวที่เปราะบาง จ.สุพรรณบุรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652552

มูลนิธิที่อยู่อาศัย จับมือ บริษัท SC Johnson  สร้างบ้านให้ครอบครัวที่เปราะบาง จ.สุพรรณบุรี

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มร.อลัน แวนเดอร์ทอเรน

มูลนิธิที่อยู่อาศัย (Habitat for Humanity) จับมือ บริษัท SC Johnson เริ่มโครงการความร่วมมือตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวที่เปราะบางสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีน้ำดื่มที่สะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี กลุ่มเป้าหมายจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยหลายร้อยครอบครัวในประเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และฮ่องกง เป็นต้น ล่าสุดเนรมิตสร้างบ้านครอบครัวที่เปราะบาง ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อเนื่อง มุ่งเน้นความช่วยเหลือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว-ผู้สูงอายุอาศัยตามลำพัง และคนพิการ เพื่อยกระดับชีวิตที่ดีขึ้น เน้นส่งเสริมความเท่าเทียมและปลอดภัย

นายกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) เปิดเผยว่า “บริบทของมูลนิธิดำเนินการช่วยสังคมในเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เล็งเห็นพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีระดับความยากจนที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ในภาคกลางของประเทศไทย ประมาณ 17% ของประชากรในจังหวัดนี้อาศัยอยู่ภายใต้เส้นของความยากจน ต้องอาศัยรายได้จากการเกษตรกรรมหรือค่าแรงรายวันตามฤดูกาล “มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เชื่อว่าครอบครัวที่มีบ้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นของตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงเริ่มแรกในการสร้างโอกาสอื่นๆ ในอนาคต

ผู้อำนวยการ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กล่าวต่อไปว่า“สำหรับการก่อสร้างบ้านเรือนแถวจำนวนสองหลัง แต่ละเรือนแถวมี 10 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ต.ขุนพัดเพ็ง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 โครงการมุ่งเน้นไปยังที่ครัวเรือนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุอาศัยตามลำพัง และคนพิการ ครอบครัวที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นครอบครัวที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง มีรายได้น้อยและไม่สามารถกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้ หรือเป็นครอบครัวที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ของการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้

ดังนั้น มูลนิธิได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อรับบริจาคในรูปแบบ อาทิ ส่วนร่วมการบริจาคแรงงานและวัสดุสำหรับการก่อสร้าง เพื่อเตรียมที่ดินให้มีความพร้อมและช่วยเหลือในการสร้างบ้าน ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลขุนพัดเพ็ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้าง ได้แก่ ดร.ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์  และทางเทศบาลได้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งสาธารณูปโภค เช่น การขยายเขตไฟฟ้าและประปา ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน 2565”  

มร.อลัน แวนเดอร์ทอเรน รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของบริษัท SC Johnson กล่าวเสริมว่า “หัวใจในการทำเพื่อสังคม มุ่งให้ความสำคัญการเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนครอบครัวที่เปราะบาง “SC Johnson เชื่อเสมอมาว่าเราควรจะมีผลกระทบเชิงบวกในชุมชนทั่วโลกไม่ว่าเราจะดำเนินการอยู่ที่ใด เราควรช่วยทำให้สถานที่นั้นดีขึ้นเพราะเราอยู่ที่นั่น เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Habitat for Humanity (มูลนิธิที่อยู่อาศัย) ทำให้เรามีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นสำหรับชุมชนที่ด้อยโอกาส การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเท่าเทียมกัน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกครอบครัว และเรายินดีที่จะสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้”

ด้าน นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์  ปลัดอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีการมอบบ้านใหม่ให้แก่ 20 ครอบครัว  ภายใต้โครงการบ้านปันสุข เป็นโครงการความร่วมมือเป็นครั้งแรกของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) และบริษัท SC Johnson กล่าวทิ้งท้ายว่า “เพื่อสนับสนุนแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน ทำให้วันนี้เกิดภาพความประทับใจ มีรอยยิ้ม ความสุข พร้อมได้กำลังใจในการก้าวเดินต่อไป ผมในฐานะปลัดอำเภอตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ได้ร่วมมืออย่างดีในการร่วมกันพัฒนาชีวิตในกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ รวมไปถึงผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง”

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือบริษัทใดต้องการร่วมโครงการดีดีกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย (Habitat for Humanity) ช่องทาง Facebook มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และ line official account @hfht

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ผู้บริหารจาก SC Johnson และวิชาญ บูรณพันธ์ ประธานกรรมการ
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กับโครงการบ้านปันสุข

ผู้บริหารจาก SC Johnson และวิชาญ บูรณพันธ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กับโครงการบ้านปันสุข

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s