‘เฉลิมชัย’เปิดฤดู‘หมอนทอง’ ดีเลิศคุณภาพ-ส่งออกคุมเข้มโควิด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652640

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ “Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลทุเรียนหมอนทองตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพดีเยี่ยมเพื่อส่งออก” ที่สวนทุเรียนน้ำกร่อยอ.นายายอาม จ.จันทบุรี พร้อมคณะ โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รอง ผวจ.จันทบุรีและเกษตรกร ต้อนรับ ว่าประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน แต่การแข่งขันที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น ดังนั้นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน จึงต้องพัฒนาทั้งระบบโดยบูรณาการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นการผลิตที่สอดคล้องกับตลาด ยึดหลักตลาดนำการผลิต สร้างและขยายตลาดโดยเฉพาะตลาดภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

“ในช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกซึ่งมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งมีความเป็นห่วงเรื่องไวรัสโควิด-19และปัญหาทุเรียนอ่อน จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสดังกล่าว ตั้งแต่ระดับสวนเกษตรกร และมาตรการควบคุมป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก ปี 2565 ระดับสวนเกษตรกร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้ทุกสวนผลไม้ส่งออกได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพดีที่สุดในโลก และมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง และแก้ปัญหา” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำความมีคุณภาพของทุเรียนตะวันออกให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ยืนยันว่าหากทุเรียนไทยเรายังรักษาคุณภาพได้จะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งออกอย่างแน่นอนจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันรักษาคุณภาพทุเรียนไทย และไม่ตัดทุเรียนอ่อนอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ได้เตรียมขยายช่องทางขนส่งทางรถไฟไปจีน คาดว่า 1-2 เดือน จะแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกได้มากขึ้น

ในโอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ ได้ร่วมขึ้นsky walk เพื่อตัดทุเรียนพร้อมจำหน่ายร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร นายธีรพัฒน์อุ่นใจ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และเกษตรกรดีเด่น พร้อมกับแกะทุเรียนเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์งาน “Eastern MonthongBest Quality เปิดฤดูกาลทุเรียนหมอนทองตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s