กรมชลประทานคุมเข้มค่าความเค็มลุ่มบางปะกง บริหารจัดการ6เขื่อน-น้ำค้างทุ่งผลักดันพ้นวิกฤต

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652855

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายรณชัย ศรีรอดบาง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง กรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานประสบผลสำเร็จในการบริการจัดการน้ำเพื่อควบคุมค่าความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้งปี 2564/2565 ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในจังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายก การประปาสาขาฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี และการใช้น้ำเพื่อการแพทย์ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี แม้ในบางช่วงเวลาจะมีน้ำทะเลหนุนสูงก็ตาม

สำหรับการวางแผนเพื่อควบคุมค่าความเค็มในลุ่มน้ำบางปะกงดังกล่าว จะมีจุดควบคุมค่าความเค็มทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ 1.บริเวณเขื่อนบางปะกง 2.สถานีวัดปากคลองบางขนาก 3.สถานีวัดบางแตน
4.สถานีโทรมาตรวัดบางคาง และ 5.ประตูระบายน้ำหาดยาง โดยในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้หยุดรับน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงเข้าพื้นที่ พร้อมทั้งได้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่รวม 6 แห่ง รวมทั้งได้นำน้ำที่ระบายออกจากทุ่งก่อนการเก็บเกี่ยว มาใช้ในการผลักดันและช่วยควบคุมความเค็ม ขณะเดียวกันสำนักงานชลประทานที่ 10 และ 11 ได้ส่งน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา มาทดแทนเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตสามารถปลูกข้าวนาปรังได้โดยไม่ได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตามในปีนี้ฝนมาเร็วกว่าปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกงถอยร่นลงมาเร็วกว่าปกติ

“ตั้งแต่เริ่มฤดูแล้งมาจนถึงปัจจุบันจุดควบคุมค่าความเค็มทั้ง 5 จุด เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ราษฎรไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นมาแต่อย่างใด โดยเฉพาะจุดควบคุมความเค็มที่สำคัญ คือ จุดที่ 4 สถานีโทรมาตรวัดบางคาง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี มีระยะห่างจากปากแม่น้ำบางปะกง 170 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี เพื่อใช้อุปโภค-บริโภคในพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี และใช้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยที่ผ่านมาสามารถจะควบคุมค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1 กรัมต่อลิตรเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่นเดียวกับจุดที่ 5 ประตูระบายน้ำหาดยาง ค่าความเค็มก็ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้” นายรณชัยกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s