บริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652808

บริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวผ่องพรรณ อินเล็กรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต โดยมี นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรหน่วยจัดหาโลหิต ต้อนรับ ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 12 อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสำรองโลหิตคงคลัง โดยสามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 12 อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาราชวิถีทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-15.30 น.และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-15.30 น.(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-2062900ต่อ 11260

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s