‘ประภัตร’นำทีมลุยซำสูง ดัน‘สานฝันสร้างอาชีพ’ ยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมประกันราคารับซื้อ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652863

‘ประภัตร’นำทีมลุยซำสูง  ดัน‘สานฝันสร้างอาชีพ’  ยกระดับรายได้เกษตรกร  พร้อมประกันราคารับซื้อ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” พื้นที่ อ.ซำสูง และ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีนายพันธุ์เทพ เสาโกศลรอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำภาคประชาชน ตลอดจนเกษตรกรต้อนรับ โดยนายประภัตรกล่าวว่า ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติกระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้เกษตรกร โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการ
“สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ สำหรับโครงการดังกล่าว มีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่างๆ ทั้งเมนูอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง โดยสามารถยื่นขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.ยื่นขอกู้ที่ ธ.ก.ส.สาขาที่มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ และ 2.ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผ่านระบบนัดหมาย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s