มิสแกรนด์ ลำพูน นำทีมโชว์แฟชั่น 5 กลุ่มชาติพันธุ์ งาน ‘วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652814

มิสแกรนด์ ลำพูน นำทีมโชว์แฟชั่น 5 กลุ่มชาติพันธุ์  งาน ‘วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน’

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มิสแกรนด์ ลำพูน นำทีมนางแบบ-นายแบบแถวหน้าขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน งาน “วิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน”สืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.ลำพูน จัดขึ้นเมื่อเร็วนี้ ที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ : ลําพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงยั่งยืน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ 3 : กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูนในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลําพูน “วิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ ไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง และมอญ ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนทั่วไป ทั้งในกลุ่มเด็ก
เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนและใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการช่วยสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก และกระบวนการ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนทั่วไป เมื่อมีผู้รู้จักและเข้าใจ ก็จะช่วยรักษาวีถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ให้คงอยู่ได้สืบไปได้

ภายในงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน” มีการจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชน การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า 30 ร้านค้า การจำหน่ายสินค้าทำมือ งานหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ การจัดนิทรรศการอัตลักษณ์แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ลิ้มรสอาหารของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในโซนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง มีการละเล่นงานประเพณี จำลองการจำหน่ายและสาธิตอาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อสับเปลี่ยนกันในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีความตื่นเต้นและน่าประทับใจ

ไฮไลท์ในการจัดงาน คือการแสดงแฟชั่นโชว์ ของ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่ งแรงบัลดาลใจเกิดจากชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายอยู่ในจังหวัดลำพูน โดยตัวเนื้อผ้าที่เป็นตัวแทนบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ นำมาตัดเย็บในรูปแบบที่ทันสมัย เพิ่มลูกเล่นและการตกแต่งด้วยเครื่องประดับเงินของ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน โดยฝีมือการออกแบบของดีไซเนอร์ ครูซาเด ไทลื้อบ้านธิและ มิงมอง ดีไซน์ โดยมี เหล่านายแบบ-นางแบบชั้นนำ “น้องแอปเปิ้ล” วชิราภรณ์ นันทวาศ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ ลำพูน,“น้องลูกเกด” ฐิติชญา แข็งแรง นางสาวลำปาง,นาวสาวชฎากาญจน์ สายวังจิต เทพียี่เป็ง บ้านธิ,“น้องน้ำ” นรินทร์ทญา ธนากิจจ์โภคิน รองอันดับ 2มิสไทยแลนด์ล้านนา ฯลฯ ร่วมแสดงแบบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s