สธวท-ปทุมนนท์ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสมาคมสภาสังคมฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652826

สธวท-ปทุมนนท์ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสมาคมสภาสังคมฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สุกัญญา นิยมมาลัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ มอบให้ วรรณพรบวรวราภรณ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ เป็นผู้แทนในการเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท และถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 20 ชุด สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อมอบอาหารกล่องโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
จำนวน 120 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 กล่อง หน้ากากอนามัยจำนวน 4 กล่อง พร้อมด้วยขนมทอดกรอบจำนวน 1 ลังและปลากระป๋อง จำนวน 7 ลัง ให้แก่ บุญเรือน คารวะ และ สิทธิชัย แสงนาค อาสาสมัครสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนเศรษฐกิจวรวีร์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยมี รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการ และ เบญจมาศ ชาญประดิษฐ์รองเลขาธิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ต้อนรับเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s