สมาคมนักเขียนฯ มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2563-2564 รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2563-2564 และรางวัลศรีบูรพา ปี 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652832

สมาคมนักเขียนฯ มอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2563-2564  รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2563-2564 และรางวัลศรีบูรพา ปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ถ่ายรูปกับผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2563 คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา,มังกร แพ่งต่าย, ไพบูลย์ สำราญภูติ, พินิจ นิลรัตน์ (ส.นักเขียน)

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมวันนักเขียน ปี 2565 พร้อมมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี2563-2564, รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2563-2564 และ รางวัลศรีบูรพา ปี 2565 โดยได้ตระหนักถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ จึงขอประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2564 จำนวน 21 ท่าน

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตรทายาทพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และท่านทูต จิตริกเศรษฐบุตร

โดยรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ คือรางวัลของสมาคมนักเขียนฯ ถือกำเนิดใน พ.ศ.2544 อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนฯก่อตั้งครบ 30 ปี และในปีนั้นยังเป็นวาระครบ 110 พรรษา ของ ศ.พล.ต.พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระนามเดิมพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร) และครบรอบ 10 ปี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสมาคมนักเขียนฯในสมัยที่ ประภัสสรเสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีการมอบ “รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์” โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณเศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ ในการเชิญพระนาม “นราธิปพงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร กับผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2564 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์,พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร, สุวัฒน์ ไวจรรยา, กิติกร มีทรัพย์, สมพจน์ สิงห์สุวรรณ, อรุณ เวชสุวรรณ, สันติ เศวตวิมล, อ.หยวน, อาทร เตชะธาดา, ปองพล อดิเรกสาร

รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ มอบให้แก่นักเขียน นักแปล กวี นักหนังสือพิมพ์ และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีผลงานเป็นที่น่ายกย่องกว้างขวาง ใน พ.ศ.2564 สมาคมนักเขียนฯได้ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ มีดังต่อไปนี้ กิติกร มีทรัพย์, ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (วินนี่ เดอะ ปุ๊),นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย, ทินวัฒน์มฤคพิทักษ์, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, บำรุง บุญปัญญา, ปองพล อดิเรกสาร(Paul Adirex), พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร,ไพบูลย์ แพงเงิน, มนันยา ธนะภูมิ (มนันยา),ล้อม เพ็งแก้ว, วินัย เพ็ชรอุไร (วินวนาดร), ศุภลักษณ์ สนธิชัย, สมพจน์สิงห์สุวรรณ, สันติ เศวตวิมล (แม่ช้อยนางรำ), สุชาติ สวัสดิ์ศรี, สุภา สิริสิงห(โบตั๋น), สุวัฒน์ ไวจรรยา, อดุล จันทรศักดิ์,(อัคนี หฤทัย), อนุช อาภาภิรม และ อรุณ เวชสุวรรณ (อรุโณทัย)ผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2563คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์,รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา, มังกร แพ่งต่าย,ไพบูลย์ สำราญภูติ, พินิจ นิลรัตน์ (ส.นักเขียน),วิภว์ บูรพเดชะ (ส.นักเขียน) ทั้งนี้ ภายในงานมอบรางวัลดังกล่าว มี อ.สกุลบุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนฯ กล่าวเปิดงาน ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณเศรษฐบุตร ทายาทพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 6โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่5 พฤษภาคม 2565

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตรมอบรางวัลให้กับ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณเศรษฐบุตร ทายาทพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานวันนักเขียน 2565 โดยเฉพาะได้ร่วมมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2563-2564 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งวาระพิเศษอันสำคัญยิ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ครบ 130 ปี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสมาคมนักเขียนฯ ดิฉันในนามธิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับผลการดำเนินงานตลอด 50 ปี ของสมาคมนักเขียนฯ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในการมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ให้แก่ นักเขียน นักแปล กวี นักหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานถึง 20 ปี และได้รับการยกย่องเป็นรางวัลที่มีคุณค่าที่มอบให้นักเขียนอาวุโสในสังคมไทย

อ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนฯ, ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร, อ.ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ ประธานกองทุนศรีบูรพา และ ปองพล อดิเรกสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ประกิต หลิมสกุล “กิเลน ประลองเชิง” ได้รับรางวัลศรีบูรพา ปี 2565

รางวัลนักเขียนอาวุโส “รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์” นับเป็นการน้อมรำลึกถึงท่านพ่อของดิฉันพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์จากวงการนักเขียน ซึ่งเป็นงานที่พระองค์ท่านโปรดตลอดพระชนม์ชีพ ท่านพ่อทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยในการจรรโลงชาติและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะในเวลาที่สังคมของเรากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่กำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท่านพ่อได้ทรงทุ่มเท มุ่งเน้นการทรงงานด้านการบัญญัติศัพท์ในหลากหลายสาขา พระองค์ท่านได้ทรงศึกษาและทรงมีความรอบรู้ในภาษาลาติน ภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งได้ทรงนำมาประกอบเป็นรากฐานในการเปรียบเทียบคิดค้นศัพท์ภาษาไทยกว่าพันคำ โดยการบัญญัติศัพท์แต่ละคำทรงยึด “อัจฉริยลักษณะของภาษาไทย” เป็นสำคัญไม่ใช่ยึดภาษาโบราณ เช่น ภาษาบาลีหรือสันสกฤตเป็นการตายตัว พระองค์ท่านทรงหยั่งทราบถึงอัจฉริยลักษณะของภาษาว่าเสียงในภาษาไทยอย่างไหนจะไพเราะ อย่างไหนจะไม่ไพเราะ แต่ละคำมีความหมายและที่มาอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย

ผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2564 กิติกร มีทรัพย์, อรุณ เวชสุวรรณ,ทินวัฒน์-มาลีรัตน์ มฤคพิทักษ์ และ ปราโมทย์ ชกลไพบูลย์

ด้วยพระปรีชาสามารถในงานด้านนี้ ท่านพ่อจึงได้รับการเทิดพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย” นับเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยเกียรติอันสูงสุด ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ขอเป็นพลังใจให้นักเขียนชาวไทยทุกรุ่นประสบความสำเร็จในงานเขียนอย่างสร้างสรรค์ และให้หนังสือผลงานของท่านได้รับความชื่นชม นิยมอย่างดีเด่นต่อไปในสังคมปัจจุบัน ดิฉันมีความปรารถนาที่จะได้เห็นผลงานของนักเขียนทุกท่านดำเนินตามรอยท่านพ่อโดยอนุรักษ์ภาษาไทยในแบบที่ถูกต้องร่วมกันส่งเสริมให้เข้ากับยุคสมัย รักษาไว้ซึ่งความงดงามของภาษาไทยของเรา ไม่มีการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเพราะภาษาไทยเป็นรากฐานวัฒนธรรมของชาติเรา ขอฝากเรียนทุกท่านให้สืบสานพระปณิธานของท่านพ่อที่ได้ทรงบันทึกไว้ ขอให้เรา “รักภาษาไทยของเรา รักโดยชอบรักโดยใช้ รักโดยชู”สืบต่อไป

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร-ท่านทูต จิตริก เศรษฐบุตรมอบหนังสือของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้กับ บูรพา อารัมภีร

นอกจากนี้ ในงานยังมีการอ่านบทกวีเนื่องในวันนักเขียน โดย ดร.สัจภูมิลออ ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ “คิดถึง…”โดย อ.ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ,การประกาศเกียรติคุณรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง โดย นายกสมาคมนักเขียนฯ ให้กับศิริวร แก้วกาญจน์, สุวิชานนท์ รัตนภิมล,จเด็จ กำจรเดช, เกริกศิษฎ์ พละมาตร์(พลัง เพียงพิรุฬห์), การอ่านบทกวีสดุดีศรีบูรพา” โดย อ.สมปอง ดวงไสว และปาฐกถาพิเศษโดย ประกิต หลิมสกุล (กิเลนประลองเชิง) ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาปี 2565

มังกร แพ่งต่าย และ ท่านผู้หญิงวิวรรณ
วรวรรณ เศรษฐบุตร

มังกร แพ่งต่าย และ ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร

อ.สกุล บุณยทัต มอบดอกไม้ขอบคุณ ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร

อ.สกุล บุณยทัต มอบดอกไม้ขอบคุณ ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ธิดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กล่าวปาฐกถา

ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ธิดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กล่าวปาฐกถา

วิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม
ลุนาชัย) ศิลปินแห่งชาติ

วิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย) ศิลปินแห่งชาติ

อ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนฯ, สมใจ-ไพบูลย์ สำราญภูติ และ อ.สมปอง ดวงไสว

อ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนฯ, สมใจ-ไพบูลย์ สำราญภูติ และ อ.สมปอง ดวงไสว

การแสดงดนตรี วง “หมาเก้าหาง”

การแสดงดนตรี วง “หมาเก้าหาง”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s