‘อนุชา’ไขลาน‘พศจ.’ทำงานเชิงรุก เพิ่มความเข้มงวด เร่งกู้ศรัทธาวงการสงฆ์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652871

‘อนุชา’ไขลาน‘พศจ.’ทำงานเชิงรุก เพิ่มความเข้มงวด เร่งกู้ศรัทธาวงการสงฆ์

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.34 น.

‘อนุชา’ไขลาน‘พศจ.’ทำงานเชิงรุก เพิ่มความเข้มงวด เร่งกู้ศรัทธาวงการสงฆ์

11 พฤษภาคม 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมหารือผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสั่งการให้ พศ.หาแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา หลังพบว่าช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวเชิงลบของวงการสงฆ์ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง

นายอนุชา กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงต่อกระแสข่าวดังกล่าว จึงสั่งการให้เร่งหารือแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวงการสงฆ์ ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมีหน่วยงานระดับภูมิภาค คือ พศจ. กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงได้มีการหารือและขอความร่วมมือ พศจ. ทุกจังหวัดช่วยกันสอดส่องดูแลสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่อาจเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย โดยเมื่อพบเห็นพฤติกรรมไม่ดีดังกล่าว ให้รีบรายงานยังส่วนกลางเพื่อดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว หากเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ ให้รีบทำหนังสือหารือกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษ

นอกจากนี้ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อเร่งรัด ติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สังคมปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาหลักของชาติ ให้ พศจ. ทั่วประเทศทำงานเชิงรุก ป้องกันสิ่งร้ายที่คอยบ่อนทำลายและสร้างความสับสนในสังคมวงกว้าง และร่วมกันเผยแพร่สิ่งดีงามตามหลักคำสอนและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้สังคมและประชาชนเกิดความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

นายอนุชา ยืนยันว่า ไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขอความร่วมมือสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกท่านทำงานเชิงรุกอย่าให้ภาคส่วนอื่นๆ นำประเด็นพระมีประพฤตินอกรีตมาเผยแพร่ โดยที่สำนักพระพุทธฯ ไม่รู้เรื่อง ขอให้เข้มงวดสอดส่องให้มากยิ่งขึ้นอย่างจริงจัง ทำการตรวจตราสิ่งที่ผิดปกติในวงการพระสงฆ์ หากพบความผิดปกติขอให้เร่งแก้ไขปัญหา ก่อนจะถูกเผยแพร่สร้างความเสียหาย ขอให้ทุกคนช่วยกันปกป้องรักษาองค์กร ให้เกิดความน่าเชื่อถือตลอดไป พร้อมกับขอให้เร่งสร้างศรัทธากลับคืนมา อะไรที่เป็นกิจกรรมดีๆ ขอให้นำมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ อันไหนเป็นข้อผิดพลาดเป็นข้อบกพร่อง สร้างความเสียหายขอให้ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

“อย่าคำนึงถึงผลประโยชน์คนใดคนหนึ่งต้องคำนึงถึงองค์กรเป็นหลัก พร้อมกับเร่งทำความเข้าใจสังคมว่า สำนักพระพุทธศาสนาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ มาโดยตลอดอย่างจริงจัง” นายอนุชา กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s