มิวเซียมสยาม เปิดบริการ AUDIO GUIDE ภาษายูเครน นิทรรศการถอดรหัสไทย เชื่อมโยงการเรียนรู้วัฒนธรรม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/653115

มิวเซียมสยาม เปิดบริการ AUDIO GUIDE ภาษายูเครน  นิทรรศการถอดรหัสไทย เชื่อมโยงการเรียนรู้วัฒนธรรม

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มิวเซียมสยาม โดย ราเมศ พรหมเย็น ร่วมกับสถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยเปิดบริการภาษายูเครน ในระบบ AUDIO GUIDE และนิทรรศการภาพถ่าย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม ร่วมกับ สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย เปิดบริการ ภาษายูเครน ในระบบAUDIO GUIDE เพื่อเป็นสื่อในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปกับ นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” โดยมุ่งหวังให้ชาวยูเครนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมความเป็นไทยได้ง่ายขึ้น โดยความร่วมมือของโครงการนี้ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2563จนกระทั่งการพัฒนาแปลเนื้อหาในนิทรรศการเสร็จสิ้นเป็นภาษายูเครนได้สำเร็จในปี 2565 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี

ในปัจจุบันนิทรรศการถอดรหัสไทย มีการจัดทำระบบ AUDIO GUIDE ทั้งหมด 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและล่าสุดภาษายูเครน เป็นภาษาที่ 7 โดยนิทรรศการจะนำพาไปเรียนรู้ทุกมุมมองความเป็นไทย และพัฒนาการความเป็นไทยผ่านการจัดแสดงทั้งหมด 14 ห้อง

ด้าน นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ มิวเซียมสยามเป็นองค์กรที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านประวัติศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ความเป็นไทย อย่างไรก็ตามความหลากหลายของวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น มิวเซียมสยาม นอกจากจะส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอัตลักษณ์ความเป็นไทยในขอบเขตประเทศเราเองแล้วในบริบทของประชาคมโลกยังสำคัญมากที่เราต้องทำความรู้จักและสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ซึ่งในนามมิวเซียมสยาม ต้องขอขอบคุณ สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย ที่เห็นความสำคัญ ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาคมโลกกับมิวเซียมสยาม ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย และยูเครน ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมถึงวงการพิพิธภัณฑ์ของทั้งสองประเทศ”

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ชื่อชุดว่า “Diverse Ukraine” เป็นนิทรรศการเกิดจากการเวิร์กช็อป ที่มีชื่อว่า “Треті Півні” (treti pivni translated from Ukrainian folklore as “time before dawn” เวลาก่อนรุ่งอรุณ) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของช่างภาพ ช่างแต่งหน้า และผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมต่อยูเครน โดยสไตลิสต์ผู้ก่อตั้งเวิร์กช็อปนี้ คือโดมินิก้า ไดก้า เธอสร้างรูปลักษณ์แบบโบราณขึ้นมาใหม่ โดยการแต่งกายผู้คนในชุดประเพณีของยูเครน ด้วยเครื่องประดับศีรษะที่งดงามเพื่อแสดงถึงประเพณีและชุดแต่งกายเก่าแก่ ซึ่งนิทรรศการชุดนี้จะตั้งแสดงอยู่ที่มิวเซียมสยาม ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s