รมว.กลาโหม “สหรัฐ “ร่วมมือไทย ต่อต้านการ “ค้ามนุษย์”

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/514844

13 พ.ค. 2565

รมว.กลาโหม "สหรัฐ "ร่วมมือไทย ต่อต้านการ "ค้ามนุษย์"

“สหรัฐ” พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือแก้ปัญหา ขบวนการ “ค้ามนุษย์” กับประเทศไทย ระหว่างการหรือทวิภาคี ระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พบ นาย Lloyd J. Austin รมว.กลาโหม สหรัฐฯ ณ กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ เพื่อหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพและกำลังพล ความร่วมมือด้านไซเบอร์และอวกาศ ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตลอดจนการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย และการปราบปรามการค้ามนุษย์

สำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค ไทยยินดีที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มปฏิสัมพันธ์และดำเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน

รมว.กลาโหม "สหรัฐ "ร่วมมือไทย ต่อต้านการ "ค้ามนุษย์"

นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. พร้อมผู้นำอาเซียน ได้เข้าร่วมเลี้ยงอาหารค่ำ แก่ผู้นำอาเซียน ณ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพแล้ว  ยังได้พบหารือภาคเอกชนสหรัฐฯ โดยมี รมว.กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ และ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ

รมว.กลาโหม "สหรัฐ "ร่วมมือไทย ต่อต้านการ "ค้ามนุษย์"

โดยนายกฯ ชื่นชมภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่มีส่วนร่วมที่แข็งขันในการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน สำหรับยุค Next Normal ไทยให้ความสำคัญกับการสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยมีประเด็นที่อาเซียนกับสหรัฐฯ สามารถร่วมReconnect ส่งเสริมความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการลงทุนขยายฐานการผลิตในภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่อาเซียนมีศักยภาพและทรัพยากร คือ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ โลจิสติกส์อัจฉริยะ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Rebuild มุ่งพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล

Rebalance เร่งฟื้นฟูวิถีชีวิตของผู้คนและสังคม โดยหัวใจสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s