เปิดธรรมะยุคดิจิทัล 5 รูปแบบ จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/653243

เปิดธรรมะยุคดิจิทัล 5 รูปแบบ จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 12.51 น.

เมื่อวันพระใหญ่ เวียนมาถึงอีกครั้ง รวมถึงยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกจากมติเห็นพ้องของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ด้วยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน…เรากำลังพูดถึง วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันเดียวกันที่ทั้ง 3 เหตุการณ์อัศจรรย์นี้เกิดขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จึงได้คัดสรรธรรมะ สร้างสรรค์เป็น 5 รูปแบบ ให้พุทธศาสนิกชน ยุคดิจิทัล ได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ เกิดความสุขใจ อิ่มบุญ อันเป็น สิริมงคลแก่ชีวิต ได้แก่

1. ครั้งแรกกับเสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับสากล บรรยายเรื่องราวสำคัญของพุทธประวัติ จากฉบับตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ่านโดยผู้ชำนาญด้านการอ่านพระไตรปิฎก จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติได้ง่าย ด้วยเสียงอ่านที่เข้าถึงในรสพระธรรม นุ่มนวล น่าสดับตรับฟัง

2. สารคดีพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่มาของวันวิสาขบูชา พาชมสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ทั้งประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณ ตลอดจนเล่าถึงธรรมเนียมของชาวพุทธที่นิยมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตกาล เช่น การส่งบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา

3. ธรรมะบรรยาย เรื่องหน้าที่ชาวพุทธในวันวิสาขบูชา โดยพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) เพื่อให้พุทธมามกะ ได้ตระหนักถึงสิ่งที่พึงกระทำ ด้วยการบูชา 2 ประการ คือ  อามิสบูชา การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ กับ ปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการกระทำอันเป็นผลดีต่อตนเอง อันเป็นการบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

4. การ์ตูนพุทธประวัติ บอกเล่าถึงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ผ่านลายเส้นการ์ตูนที่ดูสนุก และเข้าใจง่าย ด้วยฝีมือโอม รัชเวทย์ ศิลปินนักวาดการ์ตูนไทย ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาแล้วนับไม่ถ้วน มีเอกลักษณ์ โดดเด่น สวยงาม ทำให้มีผู้ติดตามผลงานอย่างล้นหลาม

5. มิวสิกวิดีโอประกอบเพลงธรรมะ 3 เพลง จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ได้แก่ เพลงความจริงอันประเสริฐ (อริยสัจ ๔) เพลงลมหายใจแห่งความสุข ซึ่งกวีนิพนธ์โดย พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) ขับร้องโดย ปราชญา ศิริพงษ์สุนทร และเพลงมอบใจถวายพุทธองค์ กวีนิพนธ์โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ขับร้องโดย ก้อง – สหรัถ สังคปรีชา ให้ย้อนชมภาพบรรยากาศและความน่ารักของเหล่าสามเณรน้อย ที่ได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันวิสาขบูชา

เพื่อเป็น “วิสาขปุรณมีบูชา” ขอเชิญชาวพุทธทุกท่าน ซาบซึ้งกับธรรมะอันล้ำค่าใน 5 รูปแบบ ที่สอดรับวิถีนิว นอร์มัล ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ตั้งใจนำเสนอ เพื่อเป็นอีกสื่อหนึ่งในการร่วมดำรงให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป โดยสามารถรับชมและรับฟังได้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี ในหมวดคลังธรรม หรือคลิก https://ttid.co/2EOQ/vtwncce3

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s