‘ชาวนาพิจิตร’ถือฤกษ์‘วันพืชมงคล’เริ่มเพาะปลูกข้าว วอนรัฐคุมราคาต้นทุน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/653366

‘ชาวนาพิจิตร’ถือฤกษ์‘วันพืชมงคล’เริ่มเพาะปลูกข้าว วอนรัฐคุมราคาต้นทุน

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.12 น.

‘ชาวนาพิจิตร’ถือฤกษ์‘วันพืชมงคล’เริ่มเพาะปลูกข้าว วอนรัฐคุมราคาต้นทุน

13 พฤษภาคม 2565 เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ทำการลงมือปลูกข้าว โดยเลือกใช้วิธีการหว่านข้าว แบบน้ำตม เพื่อให้การงอกของต้นข้าวได้ดี โดยการทำนา เกษตรกรส่วนใหญ่จะยึดวันดี วันพืชมงคล เป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกตามความเชื่อ พืชผลทางการเกษตร เมื่อเริ่มทำการการเพาะปลูกในวันพืชมงคล จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี

นางมาลัย แปรสนม เกษตรกรตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร กล่าวว่า ในช่วงเข้าฤดูฝน โดยเฉพาะวันพืชมงคล จึงลงมือเพาะปลูกข้าว ซึ่งตามโบราณเชื่อว่า การลงมือเพาะปลูก ในช่วงในวันพืชมงคล ข้าว และ พืชผลทางการเกษตร จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี  ซึ่งการลงมือเพาะปลูกข้าวในครั้งนี้ ต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาปุ๋ย สารเคมี ที่มีการปรับราคาขึ้น เกือบสามเท่าตัวที่ปรับขึ้น  รวมถึงน้ำมันที่ปรับขึ้น จึงอยากฝากให้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหา จากราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ที่สวนทางกับราคาข้าว

ขณะที่ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ยังคงไม่ได้เริ่มทำการเพาะปลูกข้าว ยังรอน้ำฝน เป็นน้ำต้นทุนในการทำนา ซึ่ง คาดว่าในปีนี้ ปริมาณฝน ที่มาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา จะทำให้การทำนา ได้เร็วขึ้น

-005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s