ปตท.สผ. คว้ารางวัล โครงการเพื่อสังคมในเวทีระดับสากล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/653352

ปตท.สผ. คว้ารางวัล โครงการเพื่อสังคมในเวทีระดับสากล

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล 2002 Global CSR Excellence & Leadership Awards ด้านสาธารณสุข จากเวที The 11th World CSR Congress ที่นครมุมไบ ประเทศอินเดีย จากการที่ บริษัท พีทีทีอีพี อินโดนีเซีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดำเนินโครงการป้องกันภาวะแคระแกร็นในเด็ก (The Stunting Prevention Program) ในพื้นที่นูซาเต็งการาตะวันออก (East Nusa Tenggara :NTT) เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

โครงการป้องกันภาวะแคระแกร็นในเด็ก เป็นความร่วมมือระหว่าง พีทีทีอีพี อินโดนีเซีย สำนักเลขานุการรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลท้องถิ่นนูซาเต็งการาตะวันออก องค์กรไม่แสวงผลกำไร และชุมชนในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2563 และจะเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการดังกล่าวของพื้นที่อื่นๆ ในอินโดนีเซีย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s