‘มูลนิธิเอสซีจี’ คิกออฟแนวคิด ‘Learn to Earn’ มุ่งปลูกฝังการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในยุคนี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/653529

‘มูลนิธิเอสซีจี’ คิกออฟแนวคิด ‘Learn to Earn’  มุ่งปลูกฝังการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในยุคนี้

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ลูกกอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์

“มูลนิธิเอสซีจี” คิกออฟแนวคิด “Learn to Earn” เรียนรู้เพื่ออยู่รอด สร้างอนาคตเด็กและเยาวชนผ่านภารกิจหลักในการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคน Gen Z โดยการเสริมทักษะทางด้านความรู้ความสามารถ (Hard Skill) และทักษะทางด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Soft Skill) หรือที่เรียกว่า “ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (Power Skill)ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจ

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “เมื่อก่อน เราอาจจะเคยเชื่อว่าการเรียนในห้องเรียนมีเพียงรูปแบบเดียวที่จำเป็นและเหมาะกับทุกคน แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปรูปแบบการเรียนรู้ก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ยิ่งโลกไร้พรมแดน ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น น้องๆ เยาวชนเองก็รู้จักตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นว่าตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร อยากจะมีชีวิตแบบไหน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาทักษะของเยาวชนให้ตอบโจทย์และตรงกับสภาวการณ์ปัจจุบันผ่านแนวคิด Learn to Earn มุ่งเน้นให้ทุนการศึกษาในการหนุนและเสริมสร้างพัฒนาทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ หรือคน Gen Z ด้วยการใช้ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Power Skill) ทักษะที่มีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้ประกอบอาชีพ เช่น นักบริบาล ผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยทันตแพทย์ ยูทูบเบอร์ นักกีฬาอีสปอร์ต เป็นต้นไม่เพียงเท่านี้ ยังสนับสนุนการสร้างทักษะเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skills) เช่น ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดอาวุธเสริมทักษะให้เยาวชนพร้อมออกไปดำเนินชีวิตสามารถอยู่รอดในโลกปัจจุบันและอนาคตอย่างดีที่สุด”

สุวิมล จิวาลักษณ์ กก.และผจก.มูลนิธิเอสซีจี

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดปี 2565 มูลนิธิเอสซีจีได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน หนึ่งในพลังที่สำคัญคือกลุ่มผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาว Gen Z ประกอบด้วย สไปร์ท-ศุกลวัฒน์พวงสมบัติ แร็พเปอร์มากความสามารถ แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ตัวแทนผู้ที่มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างมาก และ ลูกกอล์ฟ-คณาธิปสุนทรรักษ์ ผู้สอนยุคใหม่ขวัญใจเด็ก Gen Zมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเขา และแคมเปญ “CLASSof 21st” เป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่3 รุ่นจาก GMMTV อาทิ คริส-พีรวัส, ปอนด์-ณราวิชญ์และ เจมิไนน์-นรวิชญ์ ที่จะต้องมาปฏิบัติภารกิจแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์และทำความเข้าใจ“ทักษะแห่งอนาคต” ไปพร้อมๆ กับผู้ชมเพื่อเอาตัวรอดจากภารกิจในคลาสต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์“Young Survivors รุ่นนี้…ต้องรอด” ผ่านช่องทางYouTube channel GMMTV และยังมีอีกหนึ่งภารกิจหลักของมูลนิธิเอสซีจี คือการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาภายใต้แนวคิด Learn to Earnไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,700 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาในระดับ ปวส.และ ป.ตรี รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ด้านอุตสาหกรรS-curve และ New S-curve ด้านเทคโนโลยี ITรวมถึงด้านการส่งเสริมอาชีพทั่วไป

การขยายแนวคิด Learn to Earn จะสามารถสร้างเด็กและเยาวชนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ นับเป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้าง“คน” ให้เติบโตเป็นคน “เก่งและดี” มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมต่อไป

สไปร์ท-ศุกลวัฒน์ พวงสมบัติ

สไปร์ท-ศุกลวัฒน์ พวงสมบัติ

เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ

เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s