มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จัดกิจกรรม ‘ห้องเรียนสมาธิ’ สร้างรากฐานจิตใจเยาวชน สู่การพัฒนาเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/660972

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จัดกิจกรรม ‘ห้องเรียนสมาธิ’  สร้างรากฐานจิตใจเยาวชน สู่การพัฒนาเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

อาสา สารสิน และผู้แทนจากมูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านช่อผกา

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าลงพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรม “ห้องเรียนสมาธิ” (Meditation Classroom) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นในโอกาสเยี่ยมชมผลการดำเนินงานภายใต้ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” เป็นครั้งแรก ณ โรงเรียนบ้านช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยมร.ฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็คทริคไทย และ นายกริช ทองนาค กรรมการมูลนิธิร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าและความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้โรงเรียนเป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ พร้อมจัดกิจกรรม “ห้องเรียนสมาธิ” (Meditation Classroom) โดยมี นายพิเชษฐ จันศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักเรียนชั้นอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ชาญชัย สุธมฺโม พระวิทยากรจากวัดธรรมมงคล เมตตามาให้ความรู้ในการทำสมาธิแบบง่ายที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม “ห้องเรียนสมาธิ” นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เล็งเห็นว่า การส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นการสร้างรากฐานที่ดี ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเด็กไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6เข้าร่วมกิจกรรม โดยหวังว่าผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถต่อยอดไปเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ จะได้ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

ดร.มีชัย วีระไวทยะ กล่าวต้อนรับ

ด.ญ.เดือนเพ็ญ พรมดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านช่อผกา เล่าถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสมาธิครั้งนี้ว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้และสนุกสนาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิ แล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการหาเวลาเพื่อนั่งสมาธิทุกวัน เพื่อทำให้เราเป็นคนมีสติ มีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่านค่ะ”

น.ส.ธัญญารัตน์ จรัสวงศ์ภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมีชัยพัฒนา เผยถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมห้องเรียนสมาธิว่า “หลังที่หนูได้ทำกิจกรรมห้องเรียนสมาธิ ทำให้รู้สึกสบายใจ มีสติมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำสมาธิที่ถูกต้อง และประโยชน์จากการทำสมาธิ โดยจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ในการจัดการปัญหาต่างๆฝึกทำสมาธิให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ”

กิจกรรมห้องเรียนสมาธิ ณ โรงเรียนบ้านช่อผกา

สำหรับโรงเรียนช่อผกานั้น เป็นโรงเรียนใน “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” ที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์” (Science Classroom Online) ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งอีกผลสำเร็จของกิจกรรมในโครงการฯ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านช่อผกาได้ขยายความช่วยเหลือโดยแจกจ่ายพืชพันธุ์ทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนบริเวณโดยรอบอีกด้วย ตามเจตนารมณ์ของ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” เน้นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบ สอดคล้อง
กับถ้อยแถลงองค์กรที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)” 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s