วันแรกคึกคัก! บัณฑิตจบใหม่-ปชช. แห่ลงทะเบียนร่วมโครงการ U2T for BCG

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/660939

วันแรกคึกคัก! บัณฑิตจบใหม่-ปชช. แห่ลงทะเบียนร่วมโครงการ U2T for BCG

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.33 น.

โครงการ U2T for BCG เปิดรับสมัครวันแรกคึกคัก บัณฑิตจบใหม่และประชาชนแห่ลงทะเบียนร่วมโครงการคับคั่ง ตั้งแต่ 10 โมงถึงเที่ยง ตัวเลขขยับขึ้นไปกว่า 4 หมื่นคน

17 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วันที่ 17 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันแรกที่ อว.เปิดรับลงทะเบียนบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.u2t.ac.th โดยการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทั้ง บัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา 10.00 จนถึง 12.00 น. หรือ 2 ชม. แรกหลังจากเปิดระบบ เป็นจำนวนกว่า 40,000 คนแล้ว และยังมีสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

โดย อว.จะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ รอบแรก ในวันที่ 17 -21 มิ.ย. รอบสอง ในวันที่ 27 – 28 มิ.ย. ซึ่ง อว. จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้สมัครให้กับทางมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 26 มิ.ย. และรอบสองในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ ตั้งเป้าว่าจะมีบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG กว่า 68,350 คน

ปลัด อว. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หลังได้ผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG แล้วจะเริ่มปฏิบัติงานทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. เป็นระยะเวลา 3 เดือน กระจายกำลังลงไปทำงานตำบลละ 8 – 10 คน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ BCG และนำออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี การตลาดและสินค้าทั้งแบบ online/offline และทั้งในและต่างประเทศ โดย อว.จะเป็นผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม(Platform) ที่มีอยู่ในตลาด ที่สำคัญจะมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s