จีนทำได้ ฟื้นฟูพื้นที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศกว่าครึ่ง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/685909

วันที่ 19 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19 น.

จีนทำได้ ฟื้นฟูพื้นที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศกว่าครึ่ง

สำนักบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน เปิดเผยว่าจีนฟื้นฟูพื้นที่ที่กลายเป็นทะเลทรายอันสามารถควบคุมได้ในประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นความคืบหน้าสำคัญของการแก้ปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

รายงานระบุว่าพื้นที่ที่กลายเป็นทะเลทรายลักษณะข้างต้นถูกควบคุม 18.8 ล้านเฮกตาร์ (ราว 117.5 ล้านไร่) และถูกปิดการเข้าถึงเพื่อการคุ้มครอง 1.77 ล้านเฮกตาร์ (ราว 11.06 ล้านไร่) ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากการรายงานของสำนักข่าวซินหัว

พื้นที่ที่กลายเป็นทะเลทรายในจีนลดลง 4.33 ล้านเฮกตาร์ (ราว 27.06 ล้านไร่) นับตั้งแต่ปี 2012 โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ทรายอย่างมีนัยสำคัญ และจีนได้ตั้งเขตสาธิตครบวงจรระดับชาติ 41 แห่ง เพื่อควบคุมการขยายตัวของทะเลทราย และตั้งอุทยานทะเลทรายระดับชาติ 128 แห่ง ตลอดสิบปีที่ผ่านมา

นอกจากนั้นสภาพอากาศฝุ่นทรายในจีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 11 (2006-2010)

จีนยังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความร้อนและที่ดินอันมากมายของพื้นที่ทราย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมรายได้ของประชาชนท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย

สำนักข่าวซินหัวยังรายงานด้วยว่าจีนผุด ‘โอเอซิส’ กว่า 2.6 แสนไร่ ริม ‘ทะเลทราย’ ในหนิงเซี่ย

“โอเอซิส” ขนาด 42,000 เฮกตาร์ (ราว 262,500 ไร่) ถูกสร้างขึ้นที่เขตอนุรักษ์เชิงนิเวศระดับชาติไป๋จีทาน ในเมืองหลิงอู่ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายขอบตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลทรายเหมาอูซู่อันกว้างใหญ่

โอเอซิสแห่งนี้สร้างขึ้นจากความพยายามควบคุมทรายของชาวบ้านนาน 3 ชั่วอายุคน และได้มีบทบาทเป็นเกราะป้องกันสำคัญสำหรับระบบนิเวศทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ชาวบ้านทุ่มเทพัฒนาการเกษตรทำกำไรด้วยการพลิกโฉมทะเลทรายเป็นแหล่งเพาะปลูก ทั้งปลูกผักและผลไม้ที่สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาด เพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุมทะเลทรายอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มพูนรายได้คนท้องถิ่นด้วย

เนื้อหาข่าวและภาพด้วยความร่วมมือกับสำนักข่าวซินหัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s