‘มนัญญา’เดินหน้าสานต่ออาชีพเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661333

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ที่ จ.หนองคาย โดยมี นางวนิดา อมาตย์ทัศน์สหกรณ์จังหวัดหนองคาย นายปกรณ์ ศรีหาราช ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด สมาชิกสหกรณ์ฯ และเกษตรกร ต้อนรับ

ในโอกาสนี้ น.ส.มนัญญา ได้รับฟังปัญหาด้านการเกษตร โดยชื่นชมสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และสมาชิก ที่สนับสนุนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์ รวมทั้งยังได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ จึงเชิญชวนสหกรณ์ภาคเกษตร มาเป็นต้นแบบการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ใช้แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปมากมาย อาทิ ข้าวแปรรูปของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งโพรงป่า ต.พระพุทธบาท จำกัด และพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 36 รายที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์ จ.หนองคาย ได้จัดประชุมชี้แจงและจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันรวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s