มิวเซียมสยามเปิดหลักสูตร Museum Academy 2022

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661310

มิวเซียมสยามเปิดหลักสูตร Museum Academy 2022

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มิวเซียมสยาม เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียน Museum Academy 2022 โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ โดยมี 3 หลักสูตรให้เข้าร่วมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรของ Museum Academy 2022 โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ มีให้ผู้สนใจเลือกเรียนมี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Digital Media for Online Museum การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่องานพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ เรียนในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565 สอนโดย ยิ่งศิวัช ยมลยง และ echo เรียนรู้ทักษะการทำสื่อดิจิทัลเพื่อการใช้งานในพิพิธภัณฑ์ โดยเริ่มจากกระบวนการเลือกเนื้อหา วิธีนำเสนอ การตัดต่อ รวมถึงการบริหารสื่อออนไลน์เพื่อทำให้พิพิธภัณฑ์กับผู้ชมอยู่ใกล้กันเพียงปลายนิ้วการอบรมครั้งนี้เน้นกระบวนการผลิต คลิปเสียงเพื่อการทำพอดแคส และคลิปวีดีโอเพื่อการสื่อสารออนไลน์สำหรับพิพิธภัณฑ์ เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านการทำสื่อออนไลน์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้สนใจงานดิจิทัลมิวเซียม ภัณฑารักษ์และนักการศึกษาที่ต้องการผลิตสื่อดิจิทัลได้ด้วยตนเอง

หลักสูตร Storytelling and Creative Drama in Museum ละครสร้างสรรค์ในการทำเรื่องเล่าของพิพิธภัณฑ์ โดย บุญพงษ์ พานิช และ Cherry Theatre เรียนวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 เพื่อให้หยิบยกประเด็น เชื่อมโยงเรื่องเล่า จากเนื้อหา วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยใช้ทักษะละครสร้างสรรค์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านบทบาทสมมุติ เพื่อสร้างจินตนาการ ความรู้ ความคิดอย่างอิสระ และมุ่งเน้นการสร้างวิธีการพัฒนาผู้ชมในพิพิธภัณฑ์ให้เต็มศักยภาพ เหมาะสำหรับ นักเล่าเรื่อง นักการศึกษา ภัณฑารักษ์ ผู้นำชมในพิพิธภัณฑ์

หลักสูตรที่ 3 Futures by Design: How Museums can Use Systems Thinking to Design ActionableFutures การคิดเชิงระบบเพื่ออนาคตพิพิธภัณฑ์ โดย ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ และ ศิรษา บุญมา เรียนระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2565 เรียนรู้การออกแบบความคิดเชิงระบบ (System Thinking) ตัวอย่างการนำความคิดเชิงระบบไปใช้ในงานพิพิธภัณฑ์ และแนะนำกระบวนการออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน (Transition Design) ร่วมคิดเพื่อหาแนวทางการทำพิพิธภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนในมิติต่างๆ เหมาะสำหรับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์นักการศึกษา ผู้สนใจกระบวนการเรียนรู้นักวางแผนพิพิธภัณฑ์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมชั้นเรียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วม
ชั้นเรียน ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ เว็บไซต์มิวเซียมสยาม https://www.museumsiam.org/MA2022 หรือสมัครด้วยตนเองที่ มิวเซียม
สยาม ถนนสนามไชย (MRT สนามไชย ทางออก 1)ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s