“วิปรัฐบาล” ตั้งทีมปราบมาร รับ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ”

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/519493

20 มิ.ย. 2565

"วิปรัฐบาล" ตั้งทีมปราบมาร รับ "อภิปรายไม่ไว้วางใจ"

ประธาน “วิปรัฐบาล” ตั้งทีมปราบมาร รับการ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ” ของฝ่ายค้าน เชื่อรัฐมนตรี สอบผ่านทุกราย ไม่มีใครแตกแถว

"วิปรัฐบาล" ตั้งทีมปราบมาร รับ "อภิปรายไม่ไว้วางใจ"

นิโรธ สุนทรเลขา  ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยื่นคำร้องให้ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของญัตติ ว่า น่ารับฟังเพราะปกติในการลงนามของ ส.ส.นั้นให้ดูก่อน แต่ตอนลงนามมี 10 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย และเมื่อมีการยื่นคำร้องมาก็ขึ้นอยู่ที่การตรวจสอบของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะได้ข้อยุติ แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นปัญหาหรือทำให้ญัตติถูกตีตกไป

สำหรับกรอบเวลาอภิปรายนั้น เห็นว่าเหมาะสมในการอภิปราย 18-20 กรกฎาคม และลงมติวันที่ 21 กรกฎาคม เชื่อว่า 4 วันจะเพียงพอ ด้วยเพราะรัฐมนตรีบางคนก็ไม่มีประเด็นอะไรให้อภิปราย และเชื่อว่าหากฝ่ายค้านมีจริยธรรมก็จะไม่นำเรื่องส่วนตัวมาอภิปรายในสภาฯ 

ส่วนการตั้งทีมมาคุมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ11 คน ชื่อว่า “ทีมปราบมาร”  ดำเนินการให้การอภิปรายเป็นไปตามญัตติฯและข้อบังคับการประชุม และนำโดยนายพรชัย  ตระกูลวรานนท์ ,นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตร, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ,นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ,นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ,นายสัญญา นิลสุพรรณ ,นายภาคิน สมมิตรธนกุล,รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ,นายจักรพันธ์ พรนิมิตร และนายกษิดิ์เดช ชุติมันต์

ไม่ได้ตั้งมาสกัดการอภิปรายของฝ่ายค้าน ไม่ห่วงเรื่องเสียงโหวตในสภาฯ เพราะญัตติเขียนมาว่า “ส่อทุจริต”  ซึ่งคำว่า “ส่อ” หมายถึงยังไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ตอบว่าจะมีเสียงฝ่ายค้านมาหนุน หรือขาดประชุม ไม่ได้ร่วมโหวตหรือไม่ เพียงแต่บอกว่าให้ดูซานาริโอ้ในช่วงการโหวต โดยเชื่อมั่นว่าพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงพรรคเล็ก เสียงมั่นคงที่จะรักษาเก้าอี้รัฐมนตรีไว้ได้ทุกคน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s