สถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย วัดไทยแห่งแรกในดินแดนมองโกล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661332

สถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย วัดไทยแห่งแรกในดินแดนมองโกล

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 17.18 น.

สถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย วัดไทยแห่งแรกในดินแดนมองโกล

19 มิถุนายน 2565 พระมหานพพร ปุญฺญชโย รองผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ในปี 2565 เป็นวาระครบ 48 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมองโกเลีย แต่ในด้านศาสนสัมพันธ์นั้นยังถือได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้น โดยมี พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดภาวนามองโกเลีย ได้เดินทางมาที่มองโกเลียครั้งแรกเมื่อปี 2555 สิ่งแรกที่พบคือไม่มีชุมชนคนไทยอยู่เลย ใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควร ทั้งเรื่องอาหารการขบฉัน อากาศที่หนาวจัด วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเมืองไทย แต่สิ่งที่สร้างความประทับใจ คือความสนใจในพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมองโกลโหยหา จึงได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างวัดภาวนามองโกเลียขึ้นที่นี่เพื่อให้ชาวมองโกลได้พบความสุขที่เกิดจากการเจริญภาวนา และเพื่ออธิบายให้ชาวท้องถิ่นเข้าใจในธรรมะมากยิ่งขึ้น พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช ท่านจึงได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมองโกเลีย และเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่สำเร็จการศึกษาที่นี่

ทั้งนี้ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาทางวัดภาวนามองโกเลีย ได้รวมคณะสงฆ์ทั้งวัชรยาน และเถรวาท จัดงานจุดโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจของชาวเมืองอูลานบาตอร์และเมืองใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จนล้นสนามกีฬาประจำเมือง มีชาวมองโกลให้ความสนใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมกันอย่างคับคั่ง จนกระทั่งสถานที่ซึ่งเป็นวัดภาวนามองโกเลียเดิมคับแคบลง จึงได้รวบรวมศรัทธาจัดทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนา “วัดพระธรรมกายมองโกเลีย” รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้เพิ่มขึ้น

“กำหนดจัด 7 งานบุญในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ประกอบด้วย 1.พิธีบรรพชาสามเณร ครั้งแรกในประเทศมองโกเลีย 2.พิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร (ออนไลน์) 3.ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (ออนไลน์) 4.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 5.พิธีเปิดป้ายสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย (ออนไลน์) 6.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีถวายสังฆทาน 223 วัด ศูนย์สาขาทั่วโลก (ออนไลน์) และ 7.พิธีทอดผ้าป่าสถาปนาวัดพระธรรมกายมองโกเลีย (ออนไลน์) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-2349-0479, 08-2349-0587 และ 06-1823-5367 Line ID: chanwitvvv555 และ dmc.tv/a28226” พระมหานพพร กล่าว

-005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s