10 ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทรงคุณค่า ผ่านเรื่องราวของผ้า

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661328

10 ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทรงคุณค่า ผ่านเรื่องราวของผ้า

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก”

นับแต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้จัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย ทั้งยังเป็นสถานที่รวบรวมจัดเก็บรักษาผ้าไทยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเปิดประตูให้ผู้สนใจเข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ซึ่งนับถึงวันนี้เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังคงทำหน้าที่สนองพระราชปณิธานเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องผ้าอันทรงคุณค่า

ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย

ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดให้เข้าชมฟรี และจัดกิจกรรมนำชมนิทรรศการโดยเจ้าหน้าที่บริการวิชาการ ทุกนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ไม่มีนิทรรศการถาวร เพราะว่าผ้าต่างๆ มีระยะเวลาจำกัดในการนำมาจัดแสดงเพราะฉะนั้นเราเลยจะมีการเปลี่ยนเนื้อหาของนิทรรศการไปเรื่อยๆ เพื่อเชิญชวนให้คนกลับมาชมพิพิธภัณฑ์อีกเราเปลี่ยนนิทรรศการเกือบทุกปีบางปีอาจจะเว้นไปบ้างแต่จะมีการหมุนเวียนวัตถุจัดแสดงภายในนิทรรศการแทน”

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์

ตลอด 1 ทศวรรษที่ผ่านมา นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้รับการต้อนรับและประสบความสำเร็จอย่างมาก อาทิ นิทรรศการงามสมบรมราชินีนาถ (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creations by Balmain) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดแสดงฉลองพระองค์ที่ออกแบบโดย ปิแอร์บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์เป็นเวลากว่า 22 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าไทยจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยให้ชาวโลกรู้จัก

ฉลองพระองค์จากนิทรรศการงามสมบรมราชินีนาถ

ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นนิทรรศการได้ในแต่ละครั้ง ต้องการผ่านกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกวัตถุเพื่อนำมาจัดแสดงและเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ วางรูปแบบนิทรรศการและเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อสื่อความหมายแก่ผู้เข้าชม ให้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าของวัตถุและเรื่องราวที่นำมาจัดแสดง ทั้งนี้ ยังมีส่วนในการวางแผนและจัดกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้แก่ผู้เข้าชม ตลอดจนวิธีการเก็บรักษาที่จะต้องให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ฉลองพระองค์จากนิทรรศการงามสมบรมราชินีนาถ

“การเก็บดูแลรักษาวัตถุในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในห้องคลังมีการเก็บรักษาและควบคุมความชื้นเพราะถ้ามีความชื้นมากเกินไปก็จะเกิดรา ถ้าแห้งเกินไปก็จะกรอบต้องควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เรื่องของแสงในห้องคลังนี้จะปิดไฟตลอดเวลาถ้าไม่ได้เข้าไปทำงานวัตถุทุกชิ้นจะอยู่ในตู้จัดเก็บ ดังนั้นแสงไฟจะไม่ใช่ปัญหาของการจัดเก็บวัตถุในห้องคลัง แต่ในส่วนของการจัดแสดงแสงไฟจะมีผลเป็นอย่างมากฉะนั้นการจัดแสดงทุกครั้งหลังจากที่เรานำวัตถุเข้าในตู้เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ต้องมาวัดแสงว่าอยู่ในค่าที่เหมาะสมหรือไม่ โดยปกติแล้วจะต้องอยู่ต่ำกว่า 50 ลักซ์ ซึ่งวิธีการจัดแสดงของเราเป็นวิธีที่ถนอมผ้ามากที่สุด”

ฉลองพระองค์ชุดไทย

ขณะนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มีการจัดแสดงนิทรรศ “ด้วยพลังแห่งรัก” (The Power of Love) ที่ห้องจัดแสดง 1-2 ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯที่กำลังจะบอกลาไปในเดือนสิงหาคมนี้ เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ นับตั้งแต่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี จัดแสดงฉลองพระองค์ พระกระเป๋าทรงถือ พระมาลาและพระพัชนี

ฉลองพระองค์ผ้าไทย

“คอลเลคชั่นที่เรานำมาจัดแสดงเป็นคอลเลคชั่นที่หาดูได้ยากและไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน เพราะฉะนั้นที่นี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินหนึ่งที่ควรจะมาชมเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของผ้า
รวมถึงกระบวนการผลิตผ้าพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มีห้องกิจกรรมแนะนำเรื่องของกระบวนการผลิตผ้า มีฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่คุ้นตากันในภาพถ่ายหรือภาพข่าวพระราชสำนักที่จะได้เห็นกันอย่างใกล้ชิดและมีความสวยงาม วัตถุบางอย่างเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้ฝีมือชั้นสูงในการทำ เช่น งานปัก งานทอที่มีความวิจิตรสามารถมาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ”

ฉลองพระองค์ผ้าไทย

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังได้เผยถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ว่า ต้องการให้เป็นสถานที่สำหรับทุกคนในครอบครัว

“เราฝันอยากให้พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นที่ที่พ่อแม่พาลูกมา หรือลูกพาพ่อแม่มา เราพยายามตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยทั้งห้องนิทรรศการที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย รวมถึงที่ผ่านมาเราพยายามพัฒนาคอนเทนต์ออนไลน์ให้เข้าถึงได้มากขึ้น ตอนนี้ในแผน 5 ปีของเราจะมีการเปลี่ยนนิทรรศการทุกปีฉะนั้นทุกคนสามารถมาชมนิทรรศการใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้ทุกปี รวมถึงห้องกิจกรรมใหม่ก่อนหน้านี้ใครเคยเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ถ้ากลับมาใหม่หลังเดือนสิงหาคมนี้จะได้ชมโฉมใหม่ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และหวังว่าโฉมใหม่นี้จะถูกใจทุกท่านที่มาชม”

ฉลองพระองค์ผ้าไทย

ตลอด 10 ปีที่ได้เปิดดำเนินการมา พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นสถานที่ทำให้ผู้มาเยือนกลับไปพร้อมกับความทรงจำ ความรู้ และความเข้าใจที่ดีขึ้น
ในหลากหลายแง่มุม โดยทั้งหมดมี “ผ้า” เป็นสิ่งเชื่อมโยงและจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป

ฉลองพระองค์ผ้าไทย

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิมานเทเวศร์กับประตูวิเศษไชยศรี เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 150 บาท ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) 80 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท เด็กอายุ 12-18 ปี 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
เข้าชมฟรี (แสดงบัตรประจำตัว) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-2259420 และ02-2259530 หรือ http://www.qsmtthailand.org และ http://www.facebook.com/qsmtthailand

พระมาลา จัดแสดงในนิทรรศการ
ด้วยพลังแห่งรัก

พระมาลา จัดแสดงในนิทรรศการ ด้วยพลังแห่งรัก

พระกระเป๋าทรงถือ จัดแสดง
ในนิทรรศการด้วยพลังแห่งรัก

พระกระเป๋าทรงถือ จัดแสดง ในนิทรรศการด้วยพลังแห่งรัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s