Street Art แห่งใหม่ใจกลางกรุง จุดไฮไลท์ให้ Check in & Share

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661289

Street Art แห่งใหม่ใจกลางกรุง จุดไฮไลท์ให้ Check in & Share

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

จากหลายโครงการและกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคม ทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนครองความเป็นเมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก ล่าสุด “ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ร่วมสนับสนุนงบประมาณในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางเดินเลียบคลองแสนแสบ เขตปทุมวัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมา แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตปทุมวัน และจุดพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เคจำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปรับปรุง โดยมี มาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมคณะต้อนรับและนำชมการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางเดินเลียบคลองแสนแสบ ช่วงเชิงสะพานชิดลมซึ่งทีมจิตรกรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย กำลังรังสรรค์ภาพวาด Graffiti บนกำแพงบอกเล่าเรื่องราวของกรุงเทพมหานครที่แสดงอัตลักษณ์ของเขตปทุมวัน สะท้อนภาพชีวิตของวิถีชุมชน ซึ่งทางสำนักงานเขตปทุมวันตั้งใจให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงประวัติความเป็นมาในการพัฒนาพื้นที่เขตปทุมวัน และภาพศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบ 3 มิติ ดึงดูดผู้ที่สนใจให้มาถ่ายภาพเป็นอีกจุดไฮไลท์ให้ Check in & Share

ที่ผ่านมา เอ็ม บี เค ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในโครงการและกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง สร้างพื้นที่สีเขียวทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่าอยู่ อาทิ โครงการ MBK Green Heart ชุมชนไทย หัวใจสีเขียว กิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดตลอดแนวถนนและฟุตปาธโดยรอบพื้นที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเกาะกลางถนนเส้นพระราม 1 กิจกรรมส่งมอบพื้นที่สวนสีเขียวในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมเกาะกลางถนนแยกปทุมวัน กิจกรรมร่วมปลูกและมอบต้นเหลืองปรีดียาธรให้สำนักงานเขตปทุมวัน เพื่อลดควันดำและมลพิษบนท้องถนน สร้างพื้นที่สีเขียวคืนความร่มรื่นน่าอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งตลอดทั้งปีนี้ เอ็ม บี เค มีแผนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ออกมาอย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s