พัฒนานิสิตเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สังคม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661503

พัฒนานิสิตเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สังคม

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และคุณฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2562 ผู้ร่วมก่อตั้งและโฮสต์ CI Talks พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัย วิรัชกิจ และการเชื่อมโยงสังคม (บริการวิชาการ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และคุณเอเดรียน เกว็น-เออเฟวนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ CI Talks ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อพัฒนานิสิตให้เติบโตทางความคิด นำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s