‘มนัญญา’จี้งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661595

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ว่าการจัดงานดังกล่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569-14 มีนาคม 2570 ในพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 พันไร่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการคาดว่าตลอด 134 วัน จะสร้างรายได้กว่า 32,000 ล้านบาท และหนุนผลิตภัณฑ์มวลรวม 20,000 ล้านบาท จ้างแรงงานกว่า 81,000 อัตรา รายได้จากภาษี 7,700 ล้านบาท

“หัวใจสำคัญของหัวข้อการจัดงานคือชูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดออกมาให้มากที่สุด ซึ่งได้ย้ำกับทางจังหวัด ว่าต้องระวังในขั้นตอนปรับภูมิทัศน์ไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ และในการส่งน้ำจากเขื่อนห้วยหลวงเพื่อรักษาระดับน้ำเสริมภูมิทัศน์ต้องไม่กระทบต่อผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ ทางผู้ว่าฯ และกรมชลประทาน ชี้แจงว่าจะไม่กระทบ และได้ทำประชาพิจารณ์กับประชาชนแล้ว หลังจากจัดงานจะเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างรายได้ให้จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง” รมช.เกษตรฯ กล่าว

ทั้งนี้ ผวจ.อุดรธานี เตรียมเสนอกระทรวงมหาดไทย อนุมัติปรับจากที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อการส่งมอบพื้นที่ให้ท้องถิ่นดูแลภายหลังจบงาน อีกทั้งจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมและมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ดังนี้ 1.คำสั่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เสนอนายกรัฐมนตรี ลงนามตั้งคณะกรรมการ 2 คณะคือคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี 2569 และคณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2.สถาบันวิจัยพืชสวนทำหนังสือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีการใช้พื้นที่จัดงานที่ทุ่งหนองแดขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และ 3.การจัดทำร่าง TOR Master Plan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s