มูลนิธิมาดามแป้งสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังพ้นโทษ มอบรถเข็นครัวมาดาม 20 คัน ให้กรมราชทัณฑ์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661525

มูลนิธิมาดามแป้งสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังพ้นโทษ  มอบรถเข็นครัวมาดาม 20 คัน ให้กรมราชทัณฑ์

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

มูลนิธิมาดามแป้ง โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 20 คัน แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งต่อแก่ผู้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เพื่อสร้างโอกาสแห่งการวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงและสุจริต โดยได้รับเกียรติจากนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ปัญหาส่วนใหญ่สำหรับผู้พ้นโทษเมื่อถูกปล่อยตัวคือ การไม่สร้างอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้มูลนิธิฯจึงได้มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 20 คัน ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมอบโอกาสให้แก่ผู้พ้นโทษที่ได้กลับตัวกลับใจ สามารถวางรากฐานในการประกอบอาชีพในทางที่ถูกต้อง สุจริต และมั่นคงต่อไปได้ ซึ่งเชื่อว่า ฟ้าหลังฝนสำหรับผู้พ้นโทษ ที่ได้รับมอบรถเข็นครัวมาดาม จะสดใสขึ้น”

โครงการรถเข็นครัวมาดาม เกิดขึ้นเมื่อสังคมไทยได้เผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มูลนิธิฯ ได้มีการลงพื้นที่จัดตั้งครัวมาดาม เพื่อทำอาหารให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนต่างๆ และต่อมาได้มีการจัดทำรถเข็นครัวมาดาม รวมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอาชีพงานช่าง เพื่อต่อยอดไปสู่การการผลิตรถเข็นครัวมาดาม ซึ่งในระยะแรกมูลนิธิมาดามแป้ง ได้มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 15 คัน ให้แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีความยากลำบาก ทั้งนี้ มูลนิธิฯต้องการส่งมอบรถเข็นครัวมาดาม ให้แก่บุคคลที่มีความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง เพื่อสร้างสังคมการให้ได้อย่างทั่วถึงคนทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มแก่ทุกคนต่อไป สามารถร่วม #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสนับสนุนมูลนิธิมาดามแป้ง ได้ที่บัญชี “มูลนิธิมาดามแป้ง” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s