อว.-มหิดล ผนึกเครือข่ายรัฐ-เอกชน จัดแข่งขันหุ่นยนต์โลก ดึง 45 ประเทศร่วม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661512

อว.-มหิดล ผนึกเครือข่ายรัฐ-เอกชน จัดแข่งขันหุ่นยนต์โลก ดึง 45 ประเทศร่วม

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงฯ จึงได้ให้การสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการอุดมศึกษา ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ครั้งที่ 25 หรือ “World RoboCub 2022” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยบนเวทีโลก และสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติในช่วงที่เริ่มมีการเปิดประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับสินค้า และบริการด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผ่านการเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถที่เข้าร่วมในกิจกรรม เช่น นักศึกษา สตาร์ทอัพหรือผู้ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม อย่างไรก็ตามการจัดงานในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในลีกต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 3,000 รายจาก 45 ประเทศ ผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 15,000 คนและสิ่งที่สำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าจะทำให้ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงภาครัฐมีความสนใจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นตามบริบทสังคมและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยเช่นกัน

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022 กล่าวว่า การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา การแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ (RoboCupSoccer) หุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCupRescue) หุ่นยนต์ในบ้านเพื่อการบริการส่วนบุคคล (RoboCup@Home) หุ่นยนต์และแขนกลเพื่องานอุตสาหกรรม (Robo CupIndustrial) และโครงการริเริ่มด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมหุ่นยนต์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติสําหรับเด็กนักเรียนรุ่นเยาว์ (RoboCupJunior) ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ภายในงานจะมีการสาธิตความสามารถของหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ MUT RMRC RoboCup “หุ่นยนต์พิชิตภารกิจสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ”และการจัดงานในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 17 สถาบัน และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี และบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย)

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าการที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือว่าดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลักดันการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของประเทศ สร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นรวมถึงหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลก และที่สำคัญจะเป็นงานใหญ่ของประเทศ หลังจากการปลดล็อกเปิดประเทศ และยังจะส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s