‘เฉลิมชัย’โชว์ผลงานปศุสัตว์ คุมโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรสำเร็จ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661597

‘เฉลิมชัย’โชว์ผลงานปศุสัตว์  คุมโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรสำเร็จ

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ร่วมถก : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยกรมปศุสัตว์สามารถควบคุมการระบาดและกำจัดโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมโรคและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ครั้งที่ 5 โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ในประเทศไทย โดย ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่าสถานการณ์โรค ASF พบการระบาดทั้งหมด42 ประเทศ 4 ทวีป ประกอบด้วย ทวีปยุโรป 17 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ โอเชียเนีย1 ประเทศ และทวีปเอเชีย 16 ประเทศ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอีก

ทั้งนี้ จากมาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นของกรมปศุสัตว์ ส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรค ASF ในประเทศไทย มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม-ปัจจุบัน พบการระบาดทั้งสิ้น 30 จังหวัด โดย 26 จังหวัด สามารถควบคุมโรคและตรวจซ้ำไม่พบโรคมากว่า 30 วัน ในภาพรวมขณะนี้ประเทศไทยสามารถควบคุมและกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มออกมาตรการต่างๆ พร้อมสนับสนุนการกลับมาเลี้ยงใหม่ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการแล้ว

สำหรับแนวทางที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการฟาร์มสุกรจะกลับมาเลี้ยงใหม่นั้น กรมปศุสัตว์ มีข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับทุกฟาร์ม โดยให้เกษตรกรเข้ารับการอบรมการเลี้ยงและป้องกันโรคปีละ 1 ครั้ง ในรัศมี5 กิโลเมตร ต้องไม่มีรายงานโรคอย่างน้อย 30 วัน ระบบฟาร์มต้องเป็น “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” (Good Farming Management ; GFM) ขึ้นไป
และจะมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าไปประเมินความเสี่ยง ฟาร์มทั่วไปต้องได้ 60 คะแนนขึ้นไปและฟาร์มที่เคยพบโรคหรือมีความเชื่อมโยงโดยตรง ต้องได้คะแนน 80 ขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟาร์มกลุ่มเสี่ยงทั้งที่เคยพบผลบวกหรือลบแต่มีความเสี่ยง จำเป็นจะต้องพักฟาร์มไม่น้อยกว่า 90 วัน และเริ่มเลี้ยงสุกรได้ ร้อยละ 10-15 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และเก็บตัวอย่าง หากไม่มีการะบาดของโรคก็สามารถเลี้ยงได้ตามปกติ

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจสุกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 พบว่ามีสุกรแม่พันธุ์ ประมาณ 1 ล้านตัวในระบบ โดยปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่เดือนละ 1.5 ล้านตัว และจากผลการสำรวจสุกรขุน ในแต่ละเดือนประมาณ 9 ล้านตัว ตามรอบการผลิตสุกรขุน ประมาณ 6 เดือน ดังนั้น ต้องขอเน้นย้ำกับประชาชนว่าปริมาณสุกรขุน มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s