เรืองไกร ขู่เอาผิด “ฝ่ายค้าน” หากไม่แก้ญัตติ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ”

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/519590

21 มิ.ย. 2565

เรืองไกร ขู่เอาผิด "ฝ่ายค้าน" หากไม่แก้ญัตติ "อภิปรายไม่ไว้วางใจ"

อ้างเคยมีตัวอย่าง เรืองไกร ขู่ “ฝ่ายค้าน” สามารถเอาผิดตามจริยธรรมได้ หากไม่แก้ไขญัตติ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ”

เรืองไกร ขู่เอาผิด "ฝ่ายค้าน" หากไม่แก้ญัตติ "อภิปรายไม่ไว้วางใจ"

เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบญัตติการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ชอบด้วยหลักรัฐธรรมนูญมาตรา 151 วรรคหนึ่งหรือไม่ โดยอ้างข้อมูลว่าฝ่ายค้านทำเอกสารให้ ส.ส.ลงชื่อเพื่อเสนอญัตติฯครั้งแรกมีชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย 10 คน แต่การยื่นต่อประธานสภาฯ มีชื่อรัฐมนตรี 11 คน ทำให้นึกถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18 /2556 ที่กล่าวถึงหลักการแก้ไขญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเพิ่มให้ ส.ว.ลงเลือกตั้ง ต้องทำใหม่หากจะแก้ไข ในตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญตีตกญัตติ ด้วยกระบวนการไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่งฝ่ายค้านไม่ได้มีการลงนามญัตติใหม่หลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และยื่นต่อประธานสภาฯ จึงไม่ใช่เจตนาของ ส.ส.ฝ่ายค้านที่ลงนาม เข้าข่ายกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หากฝ่ายกฎหมายสภาฯชี้ว่าญัตติถูกต้อง และเดินหน้าจัดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตนจะติดตาม เพราะเรื่องนี้เห็นว่าเข้าข่ายการจงใจใช้หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 151 หรือไม่ และเข้าข่ายจริยธรรมข้อ 8 เรื่องการยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้ เข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ที่เป็นอำนาจ ป.ป.ช.ดำเนินการ จะยื่นกล่าวหาต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้าน

ด้านสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ยืนยันว่าญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีกระแสว่าเป็นญัตติเถื่อน หรือมีการแนะนำให้ฝ่ายค้านกลับไปทำญัตติมาใหม่ ล่าสุด นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือขอให้ หัวหน้าพรรคทั้ง 7 พรรคฝ่ายค้าน ที่ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไว้ลงนามยืนยัน ความถูกต้องของญัตติที่เสนอมาและส่งกลับให้นายชวนภายในวันนี้ ซึ่งตนจะประสานไปให้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคให้ลงนามและส่งทันที ทั้งนี้เชื่อว่าเป็นการหาข้อเท็จจริง และแก้ปัญหา ที่ถูกร้องเรียนเรื่องญัตติเถื่อนเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้

เรืองไกร ขู่เอาผิด "ฝ่ายค้าน" หากไม่แก้ญัตติ "อภิปรายไม่ไว้วางใจ"

สุทินเชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งขณะนี้กังวลเพียงแต่ เรื่องเวลาในการอภิปรายเกรงว่าจะให้เวลาในการอภิปรายน้อย ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นไปตามที่ร้องขอคือ 5 วันหรือไม่ ซึ่งเมื่อดูจากการให้สัมภาษณ์ของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีจำนวนวันก็ใกล้เคียงกับทางฝ่ายค้านที่ร้องขอแต่ในขณะวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์จำนวนวันยังห่างไกลกันอยู่ จึงอาจจะต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s