การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661879

การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 19.15 น.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบาย ด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565  ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Women’s Empowerment through the Bio-Circular-Green (BCG) Economy” มี Mrs. Renee Graham ผู้บริหารหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมของนิวซีแลนด์เป็นประธาน

โดย Mrs. Renee ได้กล่าวเน้นย้ำถึงประเด็นการเป็นผู้นำสตรี ความครอบคลุม องค์ความรู้และแนวทางใหม่ๆ และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติกล่าวคำกล่าวเปิดในที่ประชุมฯ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

ในการประชุมวันแรก สมาชิกเอเปคได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจในช่วงการฟื้นฟูจากโควิด-19 ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายในเอเปค การพิจารณา ร่าง WEF Statement และการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการร่างและกรอบเวลา การประชุมวันที่สอง นางจุรี วิจิตรวาทการ ประธานร่วม ได้เปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย “Towards balanced, inclusive, and sustainable growth: empowering women through BCG” การอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมพลังสตรี โอกาสและความท้าทายผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการแบ่งกลุ่มย่อย เป็นการเปิดโอกาสให้เขตเศรษฐกิจต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวและการอภิปรายต่าง ๆ นี้ จะถูกส่งต่อไปยังการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่ เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/ , เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/ , Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633 , YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA , Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link  , LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf ,  e-Library : http://library.dwf.go.th/

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s