เลขาฯ กกต. “แสวง บุญมี” รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/519763

22 มิ.ย. 2565

เลขาฯ กกต. "แสวง บุญมี" รวย 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์

ป.ป.ช. แสดงบัญชี ทรัพย์สิน “แสวง บุญมี” เลขาฯ กกต. กรณีเข้ารับตำเเหน่ง รวยทรัพย์สิน 47 ล้าน พระเครื่อง 530 องค์มูลค่ากว่า 8 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ “ป.ป.ช.” ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สิน และหนี้สินของ นาย “แสวง บุญมี” กรณีเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ เลขาฯ กกต. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 
 

นาย “แสวง บุญมี” เลขาฯ กกต. แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 47,222,952 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายแสวง 20,032,356 บาท เป็นของนางรุ่งทิวา บุญมี คู่สมรส 27,190,568 บาท นอกจากนี้ มีหนี้สิน 704,222 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นของนางรุ่งทิวา

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสดของคู่สมรส 473,520 บาท เงินฝากของนายเเสวงและคู่สมรส รวมกัน 1,301,917 บาท เป็นเงินลงทุนของนายเเสวงและคู่สมรส รวมกัน 5,506,407 บาท เงินให้กู้ยืมของคู่สมรส 3,508,150 บาท 

ที่ดินของนาย “แสวง บุญมี” และคู่สมรส จำนวน 6 โฉนด มูลค่ารวมกัน 6,594,075 บาท โดยเป็นที่ดินที่ อ.สตึก และ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ และบางกะปิ กทม. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรส จำนวน 4 หลัง มูลค่า 4,800,000 บาท อยู่ที่บางกะปิ กทม.ทั้งหมด ยานพาหนะของคู่สมรส 595,000 บาท สิทธิและสัมปทานของนายเเสวงและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 11,240,329 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของนาย “แสวง บุญมี” และคู่สมรส มีทั้งสิ้น 10 ราย มูลค่ารวมกัน 13,203,523 บาท ประกอบด้วย ทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 57.25 บาท ชุดเครื่องเพชร อัญมณี กระเป๋าแบรนด์เนมของสุภาพสตรี 12 ใบ พระพุทธรูป 73 องค์ พระเครื่อง 530 องค์ มูลค่า 8,636,450 บาท ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง มูลค่า 1,070,300 บาท แผ่นเสียงและแผ่นซีดีจำนวน 800 แผ่น ภาพศิลปะ จำนวน 6 ภาพ กระเป๋า หนัง เข็มขัด และแหวนของสุภาพบุรุษ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s