กต.สหรัฐฯ หนุน ‘ธรรมศาสตร์’ เป็นศูนย์‘Cybersecurity’อาเซียน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662033

กต.สหรัฐฯ หนุน ‘ธรรมศาสตร์’   เป็นศูนย์‘Cybersecurity’อาเซียน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

รศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกออนไลน์กลายเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานของทุกการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องอุปกรณ์ ข้อมูล ตลอดจนทรัพย์สินทางดิจิทัลต่างๆ ที่มีโอกาสเสี่ยงตกเป็นเป้าของการโจมตีทางไซเบอร์ และ มธ. ได้รับความไว้วางในการเป็นศูนย์กลางด้าน Cybersecurity สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Critical Infrastructure) ของประเทศไทย และในประชาคมอาเซียน (ASEAN) ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Department of State) ผ่านห้องปฏิบัติการแห่งชาติแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ หรือ Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) 

“เป้าหมายสำคัญของศูนย์นี้เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ การให้คำปรึกษาและการอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบไฟฟ้า พลังงาน หรือระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน ในส่วนของความร่วมมือนี้ ธรรมศาสตร์จะดำเนินการใน 3 เรื่อง ได้แก่  สร้างทักษะด้าน grid cybersecurity ให้กับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรม Pilot trainingให้กับหน่วยงานที่ดูแลระบบไฟฟ้าของประเทศใน ASEAN และดำเนินการพัฒนา business plan เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต และที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดการอบรม Thammasat-PNNL Cybersecurity Workshopเพื่อสร้างทักษะด้าน CybersecurityFramework for Electric Utilitiesด้วยเครื่องมือ Facility CybersecurityFramework (FCF)ให้แก่คณาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือก และ PNNLจำนวน 23 คน เพื่อให้คำปรึกษาต่อหน่วยงานที่ดูและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

รศ.ดร.จิรพล กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้วยรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงและทรัพยากรความรู้ต่างๆ ที่พัฒนาโดย PNNLซึ่งจะช่วยให้การจัดการต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ของไทย และประเทศอาเซียนนั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s