กรมควบคุมโรค ร่วมกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง( MBDS) แลกเปลี่ยนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19และฝีดาษวานร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/662079

กรมควบคุมโรค ร่วมกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง( MBDS) แลกเปลี่ยนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19และฝีดาษวานร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

กรมควบคุมโรค ร่วมกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง (MBDS) ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และมาตรการสำหรับการป้องกันควบคุมโควิด-19 ล่าสุด พบขณะนี้จำนวนผู้ป่วยอยู่ในช่วงขาลง เน้นวัคซีนให้ครอบคลุม โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้น พร้อมเปิดประเทศด้วยความปลอดภัย ยึดสุขภาพสมดุลเศรษฐกิจ ส่วนโรคฝีดาษวานร สมาชิกเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร Mekong Basin DiseaseSurveillance (MBDS) พร้อมด้วย สัตวเเพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะที่ปรึกษา เปิดการประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังโรคกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง หรือ Mekong Basin Disease Surveillance (MBDS) โดยมี 5 ประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว ไทย และเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการล่าสุดที่แต่ละประเทศใช้ในการป้องกันควบคุมโรคและแนวทางการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรจากต่างประเทศ

นายเเพทย์โสภณกล่าวว่า ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น ขณะนี้มี 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม) ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านของโควิด-19 จากระยะโรคระบาดใหญ่สู่โรคประจำถิ่น โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่เหมือนกัน คือ การรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อการป่วยหนักและเสียชีวิต นำไปสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยโดยยึดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพ

ส่วนมาตรการเตรียมพร้อมรับมือโรคฝีดาษวานรจากต่างประเทศมีการคัดกรองนักเดินทางต่างชาติ สื่อสารความเสี่ยงและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน และจัดการอบรมบุคลากรสาธารณสุขในการประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร และเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค ซึ่งประเทศไทยได้เสนอสถานการณ์โรคฝีดาษวานรที่กำลังระบาดในยุโรป และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำบัตรแนะนำสุขภาพ(Health Beware Card) สำหรับโรคฝีดาษวานรใช้สำหรับแจกให้นักท่องเที่ยวที่ลงจากเครื่องบิน ที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังโรค และสร้างการมีส่วนร่วมรายงานอาการตนเองได้ หากมีอาการป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร คือ มีไข้ ปวดหัวปวดหลัง ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นขึ้น กระจายที่แขนขา ลำตัว ใบหน้าและบริเวณอวัยวะเพศ และรับคำแนะนำในการตรวจรักษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s