กรมประมงโชว์สัตว์น้ำ หลากประเภทสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอนุรักษ์ สัตว์ในแหล่งน้ำของไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662124

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหัศจรรย์ปลาสวยงาม ดินแดนสยาม The Storyof Native Ornamental Fish in Thailand 2022” ที่ห้างไอคอนสยามซึ่งกรมประมง จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำสวยงามพื้นเมืองของไทยเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นเมืองไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศ และเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันสัตว์น้ำในแหล่งน้ำมีปริมาณลดลงเป็นอย่างมาก และบางชนิดเกิดการสูญพันธุ์อันเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลง แหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลาย แหล่งน้ำเกิดมลพิษ รวมถึงการจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติมาจำหน่าย ซึ่งบางชนิดได้รับความนิยมสูงในตลาดต่างประเทศ ทำให้ต้องมีการจับและรวบรวมเพื่อส่งออก

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นเมืองให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับชมนิทรรศการ ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดต่างๆ ที่มีความสำคัญ สวยงาม และโดดเด่น และมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำสวยงามที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และผลักดันธุรกิจนำไปสู่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสัตว์น้ำสวยงามระดับโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s