คุณแหน : 23 มิถุนายน 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/662059

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ll เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล เพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป ราคาเข็มละ 199 บาท สั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด http://www.thailandpostmart.com ตั้งแต่ 24 มิ.ย. หรือที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ 1 ก.ค. สอบถาม 02-2834305…

ll วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดให้สาธุชนถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูป เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 95 พรรษา 26 มิถุนายน 2565 ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 22-25 มิ.ย. เวลา 09.00-16.00 น. …

ll อนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย เตรียมเชิญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในอดีตและปัจจุบันพร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เข้าร่วมสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี สมาคมฯเดือนสิงหาคมนี้…

ll แม้จะเป็นช่วงโควิด อ.ภามณี แอนนาเบล ขจรบุญ รักษารูปร่างได้เหมือนเดิม ด้วยการเดินออกกำลังกาย ควบคุมอาหารและดื่มน้ำผักสีเขียวที่ทำเองเป็นประจำทุกวัน…

ll พิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด แถลงข่าว “Grand Opening of Rakbankerd Selected Launch Drip Coffee” เปิดประสบการณ์ใหม่ Workshop กาแฟ ดริป สูตรพรีเมียม จากการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ Organic สองสูตร สองสายพันธุ์ จากเชียงราย และชุมพร พร้อมด้วยแขกรับเชิญ แอริน สิรีกรณ์ ยุกตะทัต 24 มิ.ย.14.00 น. ที่ @ MOCA BANGKOK…

ll ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง ฝากขอบคุณเพื่อน ตอ.28 ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ผู้มีจิตกุศล เป็นเจ้าภาพเปลี่ยนหลังคา สิ่งก่อสร้างในสนามเด็กเล่นอัจฉริยะของโรงเรียนทั้งหมด ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษาและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กวัยเยาว์…

ll วว.รุ่น 92 อาทิ ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู, ภาวิไล บุราวาศ,ดวงเนตร พงษ์ไพโรจน์, แววตา อัมพรายน์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม สมยศ บุณยเกียรติ สามี ยศวดี บุณยเกียรติ ที่ศาลา 14วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 23 มิ.ย.18.00 น. ส่วนพิธีฌาปนกิจ 25 มิ.ย.16.00 น.เมรุ 1…

ll น้อมนำศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 ผรณเดช พูนศิริวงศ์ จัดโครงการฝึกอบรม “ไอดิน กลิ่นโคลน ทุ่งข้าว” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ว.น.ส.รุ่นที่ 1 “โคก หนอง นา โมเดล” คืนสู่ธรรมชาติของคนรุ่นใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจแนวหน้าเพื่อสังคม อ.สันทราย เชียงใหม่ เรียบร้อย..เตรียมต่อยอดโครงการดีๆ เร็วๆ นี้…ll

น้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s