ผู้นำสตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/662036

ผู้นำสตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 17.06 น.

ตลาดหลักทรัพย์ 22 มิถุนายน 2565, ผู้นำสตรีจากทั่วโลก ร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2022 (Global Summit of Women 2022)  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565  เพื่อแสดงพลังในการสนับสนุนความเท่าเทียมและบทบาทสตรีในภาคธุรกิจ  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของตลาดทุนไทยเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

ในพิธีลั่นระฆังดังกล่าว นำโดยผู้นำสตรีที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2022 (Global Summit of Women 2022)   ได้แก่ นางสาวเกศรา มัญชุศรี กรรมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางไอรีน นาทิวิแดด ประธานการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2022 และประธานคอร์ปอเรท วีเมน ไดเร็คเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (CWDI) และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2022  ครั้งที่ 32 หรือ Global Summit of Women 2022 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Women Creating Opportunities In The New Reality” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ Bangkok Convention Centre กรุงเทพฯ  เป็นเวทีระดับโลกที่เชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารสตรีจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมจากทั่วโลก ในการสร้างความร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกอย่างยั่งยืน โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565  นับเป็นการประชุมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นแบบ face-to-face ในรอบ 2 ปีของประเทศไทย  หัวข้อของการประชุมจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากการเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งเป็นตัวเร่งสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต้างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ถูกนำมาปรับใช้ สร้างความเปลี่ยนและความเติบโตให้กับธุรกิจอี-คอมเมิร์ช ที่สตรีจากทั่วโลกกำลังมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s