ศิริราชชวนบริจาคช่วยผู้พิการและด้อยโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/662076

ศิริราชชวนบริจาคช่วยผู้พิการและด้อยโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ชวนบริจาคช่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดีเหมาะสม จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้ปีละหลายพันคน

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เปิดเผยว่าจากสถิติผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวในประเทศไทยมีประมาณ 500,000 คนแบ่งเป็นผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียม 50,000 คนและผู้ป่วยที่ต้องใส่อุปกรณ์เสริมแบบอื่นๆอีกถึง 450,000 คน ในส่วนของโรงเรียนกายอุปกรณ์ฯ การรักษา ถือเป็นหัวใจสำคัญโดยคลินิกหน่วยกายอุปกรณ์ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัย ด้วยกายอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเอง อาทิ แขนเทียมขาเทียม อุปกรณ์ประคองขา แขน และลำตัว รองเท้าดัดแก้ไขความพิการ และแผ่นรองฝ่าเท้า   

รศ.พญ.กุลภา  กล่าวต่อว่า การรักษาผู้ป่วยแต่ละราย มีความต้องการจำเป็นในบริบทที่แตกต่างกัน เราต้องคำนึงถึงกิจวัตรประจำวันของเขา เพื่อให้อุปกรณ์นั้นๆ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยช่วยให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ หากแต่ที่ผ่านมา ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น เมื่อจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เขาจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง  ซึ่งน่าเห็นใจสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ด้วยเหตุนี้ทาง ศิริราชมูลนิธิซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงร่วมกับ โรงเรียนกายอุปกรณ์ฯช่วยเหลือผู้ป่วยพิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสจำนวนมาก  โดยผ่านกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยแต่ละปีเราได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลกว่าหลายล้านบาท ช่วยให้ผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย ได้เข้าถึงการรักษา 

อย่างไรก็ดี  ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดวิกฤตโควิด-19 สร้างความเสียหายแก่ทุกพื้นที่ ทำให้เงินในกองทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีผู้บริจาคเข้ามา แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่รอความหวังในการรักษาได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง   

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมเป็น“ผู้ให้”เท่ากับท่านได้มีส่วนร่วมใน“การรักษา”ด้วยการบริจาคเงินเข้า“กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ”ได้ที่

•ศิริราชมูลนิธิ 3 แห่ง ได้แก่ 1.ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช (ทุกวัน) 2.รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B (ทุกวัน) 3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G (วันจันทร์-ศุกร์)

• บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-3-00049-4 ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (กรุณาระบุ“กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D3366”)

• บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก โดยสแกนผ่าน QR CODE (กรุณาระบุ “กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” หรือ “กองทุน D3366” )

หากต้องการใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการลดหย่อนภาษี 2 เท่า (e-Donation) ที่ออกโดยศิริราชมูลนิธิ กรุณากรอกข้อมูลผ่านช่องทางไลน์ @404ygznr หรือส่งอีเมลมาที่ prccsspo@mahidol.ac.th เพื่อจัดส่งเอกสารการบริจาคต่อไป

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3m7rrsk หรือ สแกน QR Code 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s