ศึกษาดูงาน ITA KRS PMQA

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662040

ศึกษาดูงาน ITA KRS PMQA

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา และบุคลากร ไปศึกษาดูงานที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมี ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษการบริหารจัดการการประเมิน ITA KRS PMQA พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาปรับปรุง เป็นแนวทางในการยกระดับผลการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s