สภาเกษตรฯพลิกวิกฤตโลกเป็นโอกาส

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662120

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีผลกระทบที่เกิดจากสงครามรัสเซียและยูเครน ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนาน โดยมีผลกระทบทำให้หลายประเทศเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร รวมถึงราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากทั้งรัสเซียและยูเครนเป็นประเทศผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ของโลก ซึ่งเป็นสินค้าทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนและราคาสูง โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตร มีเกษตรกรรายย่อยจำนวนมาก สิ่งที่เป็นผลกระทบกับเกษตรกรและคนไทย คือสินค้าหมวดอาหารและราคาพลังงานสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมา และมั่นใจว่าสถานการณ์ราคาธัญพืชของไทยก็จะราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกัน รวมทั้งพืชตระกูลแป้ง เช่น ข้าวข้าวโพด มันสำปะหลัง หรืออ้อย น้ำตาล ก็จะมีราคาสูงขึ้นด้วย

ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นทั้งวิกฤตก็มีโอกาส หากรัฐบาลบริหารด้วยความเข้าใจ ก็สามารถสร้างโอกาสและลดวิกฤตในแง่ผลกระทบได้ เม็ดเงินก็จะไหลกลับสู่ประเทศและเกษตรกร จึงฝากถึงรัฐบาลโดยเฉพาะส่วนราชการที่ดูแลเรื่องนี้ ขอให้บริหารอย่างเข้าใจ ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกสินค้าเกษตร ขอให้เจรจาและสร้างอำนาจต่อรองอย่างมีน้ำหนัก เพราะจากนี้ไปตลาดจะเป็นของผู้ขาย ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตน และจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นภาวะสมดุลก็จะกลับคืนมา

“สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ไม่น่าไว้วางใจและไม่มั่นใจว่าจะยาวนานแค่ไหน จึงฝากถึงเกษตรกรกรุณาใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น อาหารถ้าสามารถที่จะผลิตบริโภคเองได้ทั้งในครอบครัวและชุมชนก็จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้ สินค้าเกษตรหลายตัวสามารถสร้างรายได้ให้ดีขึ้นก็ควรเร่งขยายผลเพื่อสร้างโอกาสให้ตนเอง และควรศึกษาหาข้อมูลข่าวสารให้ดี เพราะหากรีบขายออกไปก็อาจทำให้เสียโอกาส แต่หากมีข้อมูลข่าวสารที่ดีพอก็จะสามารถสร้างอำนาจต่อรองได้” นายประพัฒน์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s