โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/662048

โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง  ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานในพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี โดยมี พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี, ผาณิต พูนศิริวงศ์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิวัดธาตุทอง, ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง รวมถึงคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คณะผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานในพิธี, ผาณิต พูนศิริวงศ์ ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิ วัดธาตุทอง ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานในพิธี, ผาณิต พูนศิริวงศ์ ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิ วัดธาตุทอง ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี ผจก.และ ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง, ผาณิต พูนศิริวงศ์ ร่วมถวายภัตตาหาร

ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี ผจก.และ ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง, ผาณิต พูนศิริวงศ์ ร่วมถวายภัตตาหาร

ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และ ผาณิต พูนศิริวงศ์ ร่วมในพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และ ผาณิต พูนศิริวงศ์ ร่วมในพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 41 ปี

พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ประพรมน้ำมนต์ ให้กับน้องๆ นักเรียนเพื่อความเป็น

พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ประพรมน้ำมนต์ ให้กับน้องๆ นักเรียนเพื่อความเป็น

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เข้าร่วมพิธี

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เข้าร่วมพิธี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s