ครั้งแรกในไทย!กับงาน ‘SITE 2022’ ในรูปแบบ Metaverse

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/662222

ครั้งแรกในไทย!กับงาน ‘SITE 2022’ ในรูปแบบ Metaverse

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 12.50 น.

ครั้งแรกของเมืองไทยกับงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 ในรูปแบบเมตาเวิร์ส พร้อมพาคุณเชื่อมต่อเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน

23 มิถุนายน 2565  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 : SITE 2022) ในรูปแบบอวาตาร (Avatar) นับเป็นมิติใหม่ของการเปิดงานบนโลกเมตาเวิร์ส (Metaverse) ครั้งแรกของเมืองไทย พร้อมย้ำว่า Metaverse คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก และเป็นกุญแจสำคัญของการก้าวไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิงวัฒนธรรมหรือ Soft Power ของไทยทั้ง 5Fs (Food, Film, Fashion, Fighting และ Festival) ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าหลายคนคงแปลกใจที่วันนี้ไม่ได้เห็นตัวจริงของผมในงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 : SITE 2022) แต่เห็นผมในรูปแบบอวตารแทน เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาไปเร็วมากเรื่องของจักรวาลนฤมิตหรือ Metaverse เป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐ นักธุรกิจและผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ ผมถือว่า Metaverse คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่า Metaverse คืออะไร แต่หากเข้าใจจะเห็นโอกาสมากขึ้นและสามารถสร้างประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ จากแพลตฟอร์มนี้ได้เรียกได้ว่า Metaverse เป็นกุญแจสำคัญสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาจทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิงวัฒนธรรมหรือ Soft Power ของไทยทั้ง 5Fs ให้เกิดขึ้นได้”

การเปิดงานในวันนี้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆจะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่หลายคนเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งโควิด–19 เงินเฟ้อและน้ำมันแพง แต่ในวิกฤตก็มีโอกาสให้ได้เห็นบางธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเพราะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์โควิด – 19ทาง NIA ได้ทำงานกันอย่างหนัก ทั้งการบ่มเพาะ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของไทย ทำให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ บนเวทีระดับโลก ทั้งนี้ งาน SITE 2022 เป็นอีกหนึ่งช่องที่จะช่วยให้คนไทยได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทรนด์ของโลกที่กำลังเกิดขึ้นโดยตลอด 3 วันของการจัดงาน ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าชมงานจะได้รับประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ การต่อยอดโอกาส และการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปด้วยกัน วันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะReconnecting the World เราพร้อมที่จะเปิดบ้าน และขยายธุรกิจ เพื่อหาโอกาสใหม่แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIAกล่าวเสริมว่า “ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกไม่เพียงเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ แต่ยังเผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในวงกว้างแต่ในวิกฤตเหล่านั้นทำให้มองเห็นความท้าทายที่จะสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย “นวัตกรรมและเทคโนโลยี”จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทุกคนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งการเปิดเมืองจะเป็นการเชื่อมโลกและประเทศไทยกลับมาด้วยกัน

สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคการจัดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO2022 (SITE 2022) ปีนี้ จึงได้ชูประเด็น “เมืองนวัตกรรม” (Innovation City)ภายใต้แนวคิด ‘Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกัน’เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศมีเมืองนวัตกรรมที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และพร้อมจะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลก(Global Innovation City) เพื่อสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และร่วมฟื้นฟูให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสากลนอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการสร้างเวทีแสดงศักยภาพของ “นวัตกรรมไทย”และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความท้าทายให้กับคนไทย และสามารถนำไปต่อยอดหรือขยายผลในมิติต่างๆ มากขึ้น

งาน SITE 2022จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม (ซอยโยธี) และทางออนไลน์จัดในรูปแบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ระหว่างวันที่ วันที่ 23-25 มิถุนายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ https://site.nia.or.th ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1)Metaverse Forumเวทีหลักที่รวบรวมสุดยอดสตาร์ทอัพและนวัตกรชั้นนำของเมืองไทย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ กว่า 70 ท่าน เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ กว่า 35 หัวข้อ 2) Opportunityโอกาสสำคัญในการจับคู่ค้าทางธุรกิจผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น Metaverse Marketplaceตลาดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม กว่า 100 บูธ ที่มาแนะนำสินค้าและบริการล้ำสมัย และ Business Consultingบริการให้คำปรึกษาออนไลน์จากสุดยอดเมนเทอร์ ผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่าน ใน 10 สาขาธุรกิจและBusiness Matchingกิจกรรมจับคู่ธุรกิจของสตาร์ทอัพผ่านการ pitching ธุรกิจให้แก่นักลงทุนและ 3) Showนำเสนอเรื่องราวนวัตกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางนวัตกรรมของประเทศไทย ในพื้นที่นวัตกรรมต่างๆ ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ที่นำไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์และมีการใช้จริงภายใต้แนวคิด ‘Innovation for Crafted Living: นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s